Mobile Payments Index Q2 2015

36% van alle wereldwijde mobiele betalingen vindt plaats vanaf een iPhone

Smartphones hebben hun voorsprong qua transactievolume. Hun aandeel steeg van 61,8% op alle mobiele transacties in het eerste kwartaal tot 64,1% in het tweede kwartaal. Deze stijging is niet louter aan de iPhone te wijten. Smartphones met Android blijven aan terrein winnen wat betreft het aantal mobiele transacties. In het tweede kwartaal van 2015 was er sprake van een stijging tot 28,3% (in het eerste kwartaal ging het om 27,2%). Het gebruik van tablets vertoonde daarentegen een daling: van 38,2% in het eerste kwartaal van 2015 naar 35,9% in juni 2015.

  • iPhones vertegenwoordigen volgens de index maar liefst 35,6% van alle browsergebaseerde mobiele betalingstransacties.  Van alle wereldwijde internetbetalingen wordt 10,2% via een iPhone gedaan. Rond de jaarwisseling was dat nog 8,6 %.
  • Waar iPads ooit de markt voor mobiele betalingen domineerden met een aandeel van bijna 50% in maart 2013, zijn ze nu slechts goed voor 28,5% van alle browsergebaseerde mobiele transacties.
  • De groei van het aantal browsergebaseerde betalingen vanaf smartphones met Android houdt sinds september 2014 ruwweg gelijke tred met de iPhone.
  • Het percentage mobiele betalingen op alle wereldwijde internetbetalingen steeg van 27,2% in het eerste kwartaal van 2015 naar 28,7% in het tweede kwartaal.

iOS-gebruikers geven meer uit per transactie dan gebruikers van Android 

De Mobile Payment Index brengt dit keer voor het eerst de gemiddelde transactiewaarde (‘average transaction value’ oftewel ATV) voor elk type mobiel toestel in kaart. Hieruit blijkt onder meer dat iPad-gebruikers gemiddeld €104 per online transactie uitgeven — een aanzienlijk hoger bedrag dan de €84 voor gebruikers van tablets met Android. De ATV voor smartphones sluit aan bij deze trend: iPhones vertegenwoordigen een gemiddelde waarde van €75, terwijl die van Android €68 bedraagt.

“De aanhoudende populariteit van de iPhone voor het doen van online inkopen en de hogere ATV voor iOS-gebruikers laten zien dat bedrijven, in het bijzonder ondernemingen die zichzelf als premium merk beschouwen, er goed aan doen om hun focus voornamelijk op deze waardevolle doelgroep te richten”, zegt Roelant Prins, de Chief Commercial Officer van Adyen. “Apple Pay wordt in steeds meer markten geïntroduceerd en biedt uitgelezen kansen voor bedrijven om op deze trend in te springen. Met Apple Pay kunnen zij iOS-gebruikers een uiterst soepele betalingservaring bieden.” 

Tablets gaan aan kop in de detailhandel; smartphones veroveren de digitale markt

Ondanks de gestage toename van het transactievolume van smartphones geven mobiele shoppers in het geval van fysieke producten (zoals kleding, meubels, huishoudelijke apparatuur en boodschappen) nog altijd de voorkeur aan het doen van inkopen vanaf een tablet. Maar liefst 19% van alle internetbetalingen voor fysieke producten vond plaats vanaf een tablet. Smartphones zijn in dit segment maar goed voor een  percentage van 12%.

Het tegengestelde geldt voor digitale goederen (zoals games, diensten zoals lidmaatschappen van verenigingen, hotelreserveringen en tickets). Smartphones vertegenwoordigen in dit geval 26% van alle internetbetalingen, een stijging ten opzichte van de 21% in het begin van dit jaar. Daarentegen werd dit kwartaal slechts 8% van alle digitale goederen aangeschaft via een tablet.

Mobiele betalingen winnen steeds meer aan populariteit in Europa

Als de verschillende regio’s met elkaar vergeleken worden was Europa in het tweede kwartaal de koploper in mobiele betalingen (30,4%), gevolgd door Noord-Amerika (26,7%) en Azië (21,4%). In al deze regio’s groeide het aandeel van mobiele betalingen met ongeveer één procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal.

Wat individuele markten betreft blijft het Verenigd Koninkrijk de onbetwiste wereldwijde koploper. In het tweede kwartaal van 2015 vond 44,8% van alle Britse internetbetalingen plaats vanaf een mobiel apparaat. Dit vertegenwoordigt een stijging van bijna twee procentpunten ten opzichte van het begin van dit jaar. Als deze trend zich voortzet, is het mogelijk dat het percentage mobiele transacties in het Verenigd Koninkrijk medio 2016 boven de 50% uitkomt.

Het grote nieuws dat dit kwartaal de Britse betalingsmarkt domineerde, is de introductie van Apple Pay. Uit onze bevindingen blijkt dat Apple Pay vanwege de ongekende populariteit van mobiele betalingen en de hoge penetratiegraad van iPhones in het Verenigd Koninkrijk bedrijven unieke kansen biedt om een welgestelde groep consumenten te bedienen die reeds gewend zijn aan mobiele betalingen.

In Nederland vond 31,6% van alle internetbetalingen plaats vanaf een mobiel apparaat, een stijging van 2,1% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal smartphone betalingen steeg van 16,3% naar 18,9% in het tweede kwartaal. Het aantal internetbetalingen met de iPad kende het afgelopen kwartaal een lichte afname van 11% naar 10,5%.

Over de Adyen Mobile Payments Index

De Adyen Mobile Payment Index brengt sinds juni 2013 de snelle opkomst in kaart van mobiele technologie als betalingskanaal. De Index biedt inzicht in verschillende toestellen, marktsegmenten en geografische trends. De Adyen Global Mobile Payments Index is gebaseerd op wereldwijde informatie over mobiele betalingen die Adyen verzamelt. Mobiele betalingen binnen apps worden buiten beschouwing gelaten. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.