Mid Market Monitor 2013

Over groeiverwachting en cybercrime

Voor het derde jaar publiceert Deloitte de Mid Market Monitor: een jaarlijks marktonderzoek waarin de essentiële trends en opinies op het gebied van internationalisering, innovatie en cybercrime worden opgetekend. Deze editie illustreert dat Mid Market-ondernemingen zich hebben aangepast aan de huidige economische omstandigheden en vaak ook omzetgroei verwachten. Bijzonder voorzichtig, dat wel. Bijna ¾ van de Mid Market-ondernemingen beoordeelt het economisch klimaat als goed of neutraal, terwijl ruim een kwart de kwalificatie “slecht” toekent. 

Voor de nabije toekomst verwacht 46% een omzetstijging, nog eens 34% rekent op een stabiele omzet. Behoorlijk mooie cijfers tegen het algemene donkere perspectief van de afgelopen jaren.

Cybercriminaliteit

Opmerkelijke onderzoeksresultaten zien we op het gebied van cybercriminaliteit. Maar liefst 85% is van mening dat op dit terrein de (eigen) onderneming een “gemiddeld” tot “zeer laag” risico loopt. Reden voor beveiligingsspecialisten om de wenkbrauwen te fronsen. Slechts 5% van de Mid Market-ondernemingen geeft aan de inspanningen om zich tegen cybercrime te beveiligen als matig of onvoldoende te bestempelen. Deze zelfde ondernemingen vinden echter dat 45% van
het bedrijfsleven in zijn algemeenheid de cyberdreiging niet voldoende onderkent en een vergelijkbaar percentage krijgt de overheid op dit gebied. Hier lijkt sprake van een onderschatting van de risico’s.

Internationalisering

4 op de 5 ondernemingen uit het Nederlandse middenbedrijf is op enige wijze internationaal actief. Tegelijkertijd geldt dat ruim 80 procent van de bedrijven hun omzet voornamelijk uit Europa halen. Ruim de helft van de internationaal actieve bedrijven heeft een eigen vestiging of joint venture in het buitenland. 

Innovatie

Naast internationalisering is de middenbedrijven ook gevraagd naar hun werkzaamheden op het gebied van innovatie. Van de bedrijven die in de afgelopen drie jaar producten of diensten hebben ontwikkeld, geeft meer dan de helft aan samen te werken met andere bedrijven of instellingen om hun vernieuwingsprojecten uit te voeren. Nog eens ruim een kwart werkt op dit moment niet samen om vernieuwingsprojecten uit te voeren, maar wil dit in de toekomst wel gaan doen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.