Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel

Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Door de inzet van ICT en internationalisering is de toegevoegde waarde van de Nederlandse groothandel in de periode 2002-2011 sterker gegroeid dan in andere sectoren. Sindsdien hapert de vooruitgang echter. In 2013 daalde de omzet en toegevoegde waarde voor het tweede jaar op rij. Deels was dit te wijten aan een lagere vraag door moeilijke economische omstandigheden, maar bedrijven hebben ook moeite om de marge op peil te houden. Groothandels profileren zich breder en zijn vaak serviceproviders geworden, maar slagen er niet altijd in om hier een prijskaartje aan te hangen. Ook neemt de concurrentie van logistiek dienstverleners en retailers die zelf de inkoop en opslag verzorgen toe. Vernieuwing van de dienstverlening, maar vooral ook procesinnovaties bieden nog veel kansen om efficiënter te gaan werken of de klant nog beter te bedienen. Daarmee verbetert de productiviteit en het bedrijfsrendement.

ICT en internet belangrijkste aanknopingspunten voor innovatie

De toenemende digitalisering en de mogelijkheden van internet zijn de belangrijkste drivers van vernieuwing in groothandels. In het bijzonder voor handelsbedrijven met grote aantallen transacties en omvangrijke omzetvolumes is ICT succesbepalend. Zo helpt een verfijnder en actueler financieel inzicht bij betere in- en verkoopbeslissingen en assortimentsvernieuwing. Ook is er nog veel automatisering van papieren en fysieke processen mogelijk. Met de groeiende invloed van internet en de commerciële mogelijkheden van ‘data analytics’ (big data) dient zich een nieuwe fase van vooruitgang aan voor de groothandel. Dit beperkt zich niet alleen tot de handel in consumentenproducten, maar is wel degelijk ook relevant voor groothandels in grondstoffen of halffabricaten.

Investeren in ICT, maar ook kritisch kijken naar de organisatie en de mensen

Groothandels staan bij uitstek nu voor de uitdaging om innovatie een impuls te geven. Om terug te keren naar het groeipad is het belangrijk dat groothandels investeren in ICT. Naast het nemen van betere beslissingen en het signaleren van kansen, biedt dit mogelijkheden voor verdere efficiëntieverbetering. Dit gaat gepaard met organisatorische vernieuwing en samenwerking met ketenpartners. Met de toenemende automatisering maken groothandels een slag naar kennisintensievere bedrijven en dit vraagt ook om andere vaardigheden van medewerkers. Het aantrekken en inzetten van het juiste personeel is daarmee naast de intensivering van ICT de belangrijkste uitdaging voor de toekomst.

Groothandel na succesvolle jaren in uitdagender vaarwater

De Nederlandse groothandel bevindt zich na een periode van groei en productiviteitsvooruitgang in uitdagender vaarwater. Na de inzinking als gevolg van de economische crisis volgde internationaal gedreven herstel. In 2012 en 2013 daalde de gemiddelde omzet echter weer en konden kostenstijgingen niet volledig worden doorberekend. Dit geeft aanleiding om naar de eigen propositie te kijken. Door de intermediaire rol in de keten ondervindt de groothandel druk van twee kanten. Steeds opnieuw moeten groothandels zich bewijzen om toegevoegde waarde veilig te stellen.

Pas op de plaats geeft aanleiding tot nieuwe impuls

De faciliterende positie van de groothandel in de keten leidt tot druk, maar noopt tegelijkertijd tot slim ondernemerschap en is dus een goede voedingsbodem voor innovatie. Hoewel de groothandel in het algemeen financieel een stootje kan hebben, is het belangrijk om voor te sorteren op de toekomst. De aandacht daarvoor lijkt in de afgelopen jaren enigszins afgeleid. Juist in een omgeving met matige economische groei maakt innovatie het verschil om het groeipad te hervinden.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.