Media:Tijd in beeld

Dagelijkse tijdsbesteding aan media en communicatie

Dit rapport geeft een beeld van de dagelijkse tijdsbesteding aan media en communicatie onder de Nederlandse bevolking. Tot het mediagebruik worden gerekend: traditionele massamedia (televisie, radio en gedrukte media), maar dan in al hun mogelijke verschijningsvormen: online en offline, op papier en digitaal, via vaste en mobiele media-apparaten. Ook gaming, computer- en internetgebruik worden meegenomen, en kijkt het rapport naar het gebruik van communicatietechnologie.  

TV blijft meest gebruikte mediakanaal

Na een lange periode waarin de omvang van het mediagebruik (tv, radio, gedrukte media en internet) stabiel bleef, is deze mediatijd tussen 2006 en 2011 toegenomen van 19:36 uur naar 20:54 uur. Die toename heeft betrekkelijk weinig veranderd aan wannéér media vooral worden gebruikt: dit concentreert zich nog steeds op traditionele tijdstippen, name- lijk in de avonduren of in het weekend overdag. Natuurlijk werd er in 2011 meer tijd aan internet besteed dan in 2006, en opvallend genoeg nam ook de kijktijd toe. De televisie behield haar positie als meest gebruikte mediakanaal.

Minder tijd voor sociaal contact

Tegenover de stijging in het gebruik van internet en tv staat een lichte daling van de leestijd. Nederlanders besteden eveneens meer tijd aan onlinecommunicatie en dat gaat juist in tegen een trend naar dalende tijd voor sociaal contact in de vrije tijd. Massamediagebruik en interpersoonlijke communicatie zijn in dit rapport in samenhang beschreven, aangezien het steeds moeilijker wordt om die activiteiten afzonderlijk te behandelen.

In vergelijking met de verspreiding van internet volgen veranderingen in het medialand- schap elkaar inderdaad steeds sneller op. In 2013 blijkt al meer dan de helft (62%) van de Nederlanders van 13 jaar en ouder in het bezit van een smartphone en bijna de helft (48%) heeft een tablet. Mede door zulke nieuwe media, door nieuwe diensten en nieuwe media- aanbieders zijn de mogelijkheden van mediagebruik toegenomen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.