Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen

Proefschrift Alex Klein pleit voor nieuwe rol marketing binnen organisaties

Marketing heeft een positieve invloed op het bedrijfsresultaat door het verbeteren van de processen van andere afdelingen. Dat concludeert Alex Klein in zijn proefschrift ‘Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen’, waarmee hij op 9 juni promoveerde aan Nyenrode Business Universiteit. Hij pleit voor een nieuwe rol voor marketing, waarin marketing zorgt dat de kennis over de klant wordt doorgegeven aan operationele afdelingen. Met deze kennis zijn de afdelingen beter in staat de processen correct uit te voeren, wat vervolgens verbeteringen oplevert voor het bedrijfsresultaat.

Toegevoegde waarde
Het proefschrift heeft voor het eerst het effect van marketing op bedrijfsprocessen onderzocht. De toegevoegde waarde van marketing is al tijden een punt van discussie binnen organisaties. Alex Klein: "Dit onderzoek wijst uit dat de invloed van marketing op de verbetering van de personele en financiële bedrijfsresultaten eerder indirect geschiedt via de verschillende afdelingen dan direct. Marketing als vertegenwoordiger van de klant kan een belangrijke rol spelen in het correct uitvoeren van de processen van andere afdelingen, waarmee deze afdelingen effectiever en efficiënter kunnen presteren. Dat vertaalt zich in zowel betere financiële prestaties als minder ziekteverzuim en hogere personeelstevredenheid."

Nieuwe taak
Alex Klein geeft op basis van de resultaten aan dat er in de toekomst een nieuwe taak is weggelegd voor marketing: "Marketingafdelingen moet gaan beseffen en begrijpen wat andere afdelingen doen en de vertaalslag maken van de wensen van de klant naar de bedrijfsprocessen van die afdeling. De andere bedrijfsonderdelen moeten beseffen dat marketing niet alleen maar reclame en promotie is en moeten samen met marketing in gesprek over de manier waarop hun processen geoptimaliseerd kunnen worden. Daarmee bepaalt de klant hoe die processen gaan lopen."

Aanvulling op Lean
Volgens Alex Klein sluiten de onderzoeksresultaten aan bij de wens om alle processen ‘Lean’ te maken. Lean is een methode waarbij gestreefd wordt naar maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspillingen. Hij zegt hierover: "Lean geeft aan dat ieder bedrijfsproces afgestemd moet zijn op de wensen van de klant. De enige manier om erachter te komen wat deze wensen zijn, is om daadwerkelijk naar de klant te luisteren en de processen daarop af te stemmen. Op die manier wordt er niet meer verspild dan de klant ervoor wilt betalen."

Toepassingen
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als nieuwe basis gelden als onderbouwing van marketingbudgetten, aldus Alex Klein. "Marketing zou leidinggevend moeten zijn in de aansturing van uitvoeringsjuistheid van de processen van andere operationele afdelingen. Als een bedrijf de processen weet af te stemmen op de wensen van de klant, zullen zij veel beter in staat te investeren, produceren en verkopen. Mijn uitkomsten bieden handvatten voor bedrijven om juist nu de aantrekkende economie te verzilveren."

Onderzoek
In het onderzoek van Alex Klein wordt marketing geduid in termen van marktoriëntatie; het plannen en coördineren van alle processen afgestemd op de wensen van de klant die een aantoonbaar effect hebben op het bedrijfsresultaat. Op basis van literatuuronderzoek is een enquête opgesteld die is ingevuld door leden van het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), lezers van de Financiële Telegraaf en studerende professionals aan het NCOI.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.