Making life easy

Klanten laten zich niet zomaar sturen, zeker als daarmee geen voordeel kan worden behaald. Het is derhalve belangrijk dat consumenten ook baat hebben bij dergelijke initiatieven. Gemak speelt daarbij een belangrijke rol. De hamvraag is derhalve: hoe gemakkelijk is het gebruik van een specifiek servicekanaal?

Uit dit onderzoek blijkt dat inzake servicebeleving de volgende 7 gemaksdimensies cruciaal zijn:

  1. Bereikbaarheid
  2. Begrijpelijkheid
  3. Tijdsbesparing
  4. Ontzorgen
  5. Makkelijk kunnen vergelijken & kiezen
  6. Flexibiliteit
  7. Vertrouwen

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.