Kinderen & tv-reclame

Tips & tricks voor tv-commercials gericht op kinderen

Met een kwalitatieve methode is onderzocht hoe kinderen en ouders tegenover tv-reclame staan, hoe zij hierop reageren en wat werkt in tv-commercials voor kinderen. Kinderen zijn geobserveerd tijdens het kijken naar tv-commercials en daarna is in een vraaggesprek met hen besproken wat zij hiervan vonden. Ook zijn er gesprekken geweest met ouders over hoe hun kinderen voor de tv zitten.

Kinderen en ouders staan over het algemeen positief tegenover reclame. Jongere kinderen (10-) zien reclame vooral als inspiratiebron en als entertainment. Kinderen die ouder zijn dan 10 zijn zich bewust van het verkoopdoel van commercials. Ouders staan genuanceerd tegenover reclame en vinden ‘dat het erbij hoort’. Kinderen kijken reclameblokken over het algemeen door en zappen niet weg. Oudere kinderen (10+) zijn wel vaker aan het multitasken als zij voor de tv zitten.

De belangrijkste elementen die van invloed zijn op de effectiviteit van tv-commercials voor kinderen zijn likeability, boodschapoverdracht en activatie. Humor, andere kinderen, visuele en auditieve elementen en herkenning zijn de belangrijkste factoren waardoor kinderen een tv-commercial leuk vinden.

Maar om ervoor te zorgen dat de boodschap van de tv-commercial goed overkomt bij kinderen spelen andere factoren een rol. Hiervoor zijn focus op één boodschap, visuele en auditieve clues als geheugensteuntje (een mascotte of een herkenbaar muziekje) en een korte en snelle tv-commercial van belang. Om tot activatie te komen, werken het noemen van een website en het tonen van een screenshot voor meer informatie of van een game.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.