Informele investeerders en business angels in Nederland

Sterke groei informele investeerders in startende bedrijven

Er is in Nederland nu meer aanbod van informele investeerders: hun aandeel in de beroepsbevolking is gestegen van 1,3% in 2001 naar 3,5% in 2013. Die groei van het percentage informele investeerders is er ook elders, zowel binnen de EU als binnen de OESO en loopt parallel met de periode van de kredietcrisis. Het gemiddeld geïnvesteerde bedrag nam aanvankelijk toe (naar €55.000), maar met de groei van het aantal informele investeerders nam het weer af (naar €30.000.) Het aantal is vooral gegroeid door toetreding van kleinere informele investeerders.

Optimaal informele investeerders klimaat

In Europees perspectief bezien heeft Nederland een goed informeel investeerders klimaat. Er zijn relatief minder informele investeerders maar het gemiddelde bedrag ligt op een hoger niveau. Dit leidt tot een gemiddeld (iets) positiever klimaat.

Bekendheid met financiering door business angels nogsteeds vrij gering

Ondanks de groei van het aantal business angels zijn MKB-ondernemers nog niet goed op de hoogte met deze optie: 76% van het reguliere MKB en 86% van de topsectorbedrijven geeft aan niet bekend te zijn met de mogelijkheden die business angels bieden.

Business angels overbruggen het ‘gat’ tussen seed-capital en participatie

Business angels nemen een tussenpositie in tussen seed capital-verstrekkers en formal investment (participatiemaatschappijen). De meeste steken hun geld in bedrijven uit hun directe (sociale) omgeving: familie, vrienden en bekenden. Een minderheid investeert in onbekenden met een goed idee of business plan: dit zijn deechte business angels. De voorkeur voor ‘bekend’ is begrijpelijk: gegeven het risico dat zij lopen kunnen informele investeerders op deze manier de vinger makkelijker aan de pols houden.

Bedrijven krijgen meer dan alleen geld

Bij topsectorbedrijven zetten business angels zich in als de brede adviseur die zijn netwerk inzet en als strategische meedenker, bij het MKB vervullen zij vaker uitsluitend de rol van financier en intermediair naar potentiële klanten. Daarmee doen zij zichzelf mogelijk tekort: als deze ondernemers hun business angels breder zouden inzetten zou hun bedrijf daar wel bij varen.

Business angels positief gewaardeerd

Bedrijven beoordelen “hun” business angel zeer positief: zij geven een gemiddeld cijfer van 8,5 (MKB) en 8,8 (topsectoren). Daarmee hangt ook samen dat ondernemers die eenmaal in zee zijn gegaan met een business angel vrijwel unaniem zijn in hun mening over inschakeling van een business angel in de toekomst: doen!

Effecten

Bedrijven geven aan dat zij door de inzet van een business angel meer kansen hebben kunnen benutten: groeikansen, investeringskansen en andere kansen. Daartoe behoort onder andere het doen van grote R&D inspanningen.

Nederlandse MKB-bedrijven en business angels: werk aan de winkel

De conclusie uit het voorgaande: er is voor MKB-bedrijven en voor business angels nog een wereld te winnen. Een betere bekendheid met business angels en hun positieve rol bij topsector- en andere MKB-bedrijven kan er voor zorgen dat zij elkaar beter vinden. De belangstelling om hierover nader te worden geïnformeerd door de Vereniging van Business angels is aanwezig.

 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.