Industriebrede Informatieteksten

Praktische handvatten zodat ook uw organisatie kan voldoen aan de wettelijke informatieplicht conform de Cookiebepaling

Op 5 juni jl. is de gewijzigde Telecommunicatiewet, inclusief de ‘Cookiebepaling’, in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor veel (rechts)onzekerheid en nieuwe uitdagingen. Om de online industrie te helpen compliant te zijn is IAB direct na de invoering van de wetgeving gekomen met de Cookie Compliance guide. Na de Cookie Compliance guide komt IAB nu met een Guide waarmee aan de informatieplicht kan worden voldaan. De guide geeft praktische handvatten voor een transparant internet en is voor de iedereen vrij beschikbaar. IAB gelooft dat uniformiteit bijdraagt aan transparantie en acceptatie.

De teksten zijn in nauw overleg met toezichthouder OPTA tot stand gekomen. OPTA heeft gedurende het hele totstandkomingsproces meegekeken en haar aanbevelingen gedaan betreffende de inhoud.  Hoe meer websites deze teksten zullen gaan gebruiken, hoe breder verspreid de uniforme boodschap van deze teksten zal zijn en hoe herkenbaarder het voor de consument zal zijn. Dit is de reden dat de bij het proces betrokken partijen de tot stand gekomen informatieteksten voor de gehele online-industrie graag beschikbaar stellen. Internetgebruikers zullen de teksten gaan herkennen en er vertrouwd mee raken, zowel vanwege de uniformiteit in de uitleg over cookies en het gebruik daarvan, als de door partijen gehanteerde uniforme opmaak. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.