Iene Miene Media

Een onderzoek naar mediagebruik onder kleine kinderen

Iene miene mutte, tien pond grutten... Kinderen spelen nog steeds op straat en op het schoolplein, maar de laatste jaren is het gebruik van 'media' wel ontzettend toegenomen. Ook bij kleine en zelfs zeer kleine kinderen. Hoe is de stand van zaken anno 2012? Om wat voor media gaat het eigenlijk, wat dóen kinderen ermee, en wat vinden hun ouders daarvan? In opdracht van Mediawijzer.net deed Mijn Kind Online onderzoek naar het mediagebruik van kinderen van 0 t/m 7 jaar. Daarbij ging het vooral om het gebruik van beeldscherm-media - zoals tv, pc en iPad - maar vanzelfsprekend werden ook papieren media - met name kinderboeken - in het onderzoek betrokken.

 

Dit rapport geeft antwoord op vragen als: welke media zijn er in huis? Mogen de kinderen daarmee spelen? Zo ja, hoe lang? En wat doen ze er zoal mee? Welke digitale vaardigheden hebben baby's en jonge kinderen? Ook gaan we in op de positieve en negatieve effecten van mediagebruik die ouders bij hun kind opmerken. Tot slot is onderzocht wat ouders aan mediaopvoeding doen, en welke vragen en problemen ze daarbij ondervinden.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.