ICT gebruik en wensen van studenten

'Digital natives' onder de loep

Hoe staat het met het gebruik van computers, smartphones, tablets, en social media onder studenten? Dat is waar dit onderzoek van de UvA antwoord op geeft. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, meet dit onderzoek een stijging van het gebruik van Facebook onder studenten. Het Twittergebruik is daarentegen het afgelopen jaar gelijk gebleven. Het overgrote deel van de studenten heeft daarnaast geen Google+ account.

Computers & Tablets

De overgrote meerderheid heeft een computer met een Windows besturingssysteem (76%). Ongeveer 27% van de studenten werkt op een Mac (23%) waarvan 4% een desktop heeft. Bijna 27% van de studenten heeft een tablet (incl. e-reader). Ongeveer 16% van de studenten geeft aan een iPad in haar bezit te hebben, 6% een e-reader en 4% een Galaxy-Tab. 

Daarnaast heeft 2% van de studenten geen computer, laptop of tablet in zijn of haar bezit. 

Mobiele telefoons

Nog steeds hebben meer studenten een Android telefoon in hun bezit dan een iPhone. Namelijk 37% bezit een Android telefoon, gevolgd door iPhone (32%), Blackberry (3%) en Windows (2%). Opvallend is dat het aantal smartphones onder de studenten flink gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Momenteel bezit 85% van de studenten een smartphone tegenover 64 % in 2012. In 2011 had 54% van de studenten een smartphone in bezit, 50% in 2010 en 28% in 2009. 15% van de studenten geeft aan een simpele telefoon te hebben. Daarnaast zijn er ook altijd nog studenten zonder mobiele telefoon (13 studenten; 0,5%). 

Gebruik social media onder studenten

In tegenstelling tot wat in de media gezegd wordt (Newcom Research & Consultancy, 2013), blijft het Facebook gebruik onder studenten stijgen. 90% van de studenten heeft inmiddels een Facebook profiel, waarbij 80% van de studenten aangeeft minimaal één keer per dag op Facebook te kijken, 67% kijkt meerdere keren per dag. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2012 had 85% van de studenten een Facebook profiel. 68% van de studenten keek toen minimaal één keer per dag op hun profiel. Er is een significant verschil tussen het Facebook gebruik van mannen en vrouwen. Van de mannen heeft 14% geen Facebook profiel en van de vrouwen 7%. Tevens is de frequentie van het Facebook gebruik tussen mannen en vrouwen anders. 84% van de vrouwen kijkt minimaal één keer per dag op Facebook, terwijl dit bij de mannen 73% is. 

Het aantal studenten met een LinkedIn profiel is iets hoger dan vorig jaar. Inmiddels heeft 39% van de studenten een LinkedIn profiel tegenover 35% vorig jaar. Het Twitter gebruik onder studenten is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. 29% van de studenten heeft een account en 13% van de studenten geeft aan hier dagelijks op te kijken. Vorig jaar had 30% van de studenten een account. Er leek toen een trend te zitten in het Twitter gebruik, van 15% in 2010, 22% in 2011 en 30% in 2012, maar deze trend lijkt niet door te zetten.  Het grootste deel van de studenten heeft nog altijd geen Twitter account.

Het gebruik van Google+ is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nog steeds heeft het grootste deel van de studenten geen account (72%). Door 16% van de studenten wordt Google+ meerdere keren per week bezocht en door 12% van de studenten nog minder frequent. Vorig jaar had 67% van de studenten geen profiel en werd het door 13% van de studenten meerdere keren per week bezocht en door 8% van de studenten nog minder frequent.

Over het onderzoek

De enquête is uitgezet in juni 2013 en uiteindelijk ingevuld door 2554 studenten. Niet alle vragen zijn door iedere student ingevuld. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal studenten dat een vraag in heeft gevuld enigszins verschilt, daardoor is het totaal aantal studenten niet bij elke vraag 2554. Van deze studenten is 40.5% man en 59.5% vrouw. Dit jaar is de enquête door iets meer mannen ingevuld ten opzichte van vrouwen dan in de voorgaande jaren het geval was. Vorig jaar was de man vrouw verhouding 35%-65%. Van de studenten die de enquête ingevuld hebben doet 66% een Bacheloropleiding, 32% een Masteropleiding en zit 2% in een schakeltraject of een pre-Master.

Het onderzoek is uitgevoerd door:

drs. Nynke Bos – Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA
drs. Nynke Kruiderink- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA
Elze Landkroon – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.