#gezondcommuniceren2014

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt

Zorginstellingen zijn van plan meer te investeren in social media. Maar liefst 41 procent geeft aan het gebruik te intensiveren en 10 procent wil een start maken. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar de traditionelere kanalen als Twitter en Facebook, waarmee velen binnen de organisatie al bekend zijn. In veel gevallen ontbreekt een heldere aanpak. Een derde van de instellingen mist het overzicht en een kwart weet niet welke berichten goed zijn om te delen. Bovendien geeft maar liefst 70 procent aan dat de organisatie te weinig tijd en geld heeft om er echt werk van te maken.

In het rapport wordt de inzet van social media onder een brede selectie van zorg- en welzijnsinstellingen beschreven. "De aanleiding voor het onderzoek is de ogenschijnlijk late omarming van social media in de zorgsector, terwijl er inmiddels voldoende succesverhalen zijn, zowel nationaal als internationaal.", aldus de auteurs.

Doelstellingen social media

Meer dan 60 procent heeft een strategie voor de inzet van social media, zo blijkt uit #gezondcommuniceren2014. Wel geeft 26 procent aan dat deze strategie voor verbetering vatbaar is. Bijna driekwart (72 procent) heeft gedragsrichtlijnen opgesteld voor medewerkers.

Social media worden met name gebruikt (44 procent) om eigen nieuws en informatie van de organisatie te verspreiden. Dit is het sterkst bij Facebook en Twitter. LinkedIn wordt vooral ingezet om vacatures onder de aandacht te brengen. Een derde zet YouTube in om informatie over de eigen organisatie te delen. Contact met vrijwilligers (13 procent) en nieuwe klanten (14 procent) spelen op alle media slechts een kleine rol.

Knelpunten social media

Belangrijkste reden om social media op een wat lager pitje te houden zijn het beschikbare budget en te weinig tijd. Dit is mede toe te schrijven aan de geringe prioriteit die zorginstellingen toekennen aan communicatie en dus ook social media. Ook de scheiding tussen werk en privé wordt als knelpunt genoemd. Dat laatste is de reden dat meer dan de helft (53 procent) aangeeft persoonlijke social media-accounts niet in te zetten voor zakelijke doeleinden.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.