Family Business Survey 2014 - The Netherlands

Familiebedrijven: essentieel voor de Nederlandse maatschappij en economie

Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Ze vertegenwoordigen bijna 70% van alle Nederlandse bedrijven en zijn beter geweerd tegen economische onrust omdat ze minder risico's nemen en meer gericht zijn op de lange termijn. Daarnaast zijn familiebedrijven innovatiever en van groot belang voor de werkgelegenheid.

Op het gebied van financiering, opvolging, digitalisering en human capital zijn er echter knelpunten die de aandacht behoeven van zowel de maatschappij als van familiebedrijven zelf. Het Nederlandse familiebedrijf, en in het bijzonder het MKB, heeft het lastig met het aantrekken van financiering. Mede door onvoldoende transparantie en voorbereiding zeggen banken vaker nee tegen de financieringsverzoeken van familiebedrijven.

Demografische ontwikkelingen zorgen voor een enorme groep CEO's en (groot)aandeelhouders die de pensioenleeftijd naderen. Familiebedrijven zijn echter onvoldoende voorbereid op het moment van bedrijfsopvolging. Daar komt bij dat de mogelijke versobering van de BOR een grote impact zal hebben op de kapitaalstructuur bij overdracht en de continuïteit van de onderneming.

Digitalisering wordt herkend als belangrijk thema, maar staat laag op de agenda. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen en de juiste mensen. Het vinden van het juist personeel in deze tijden is lastig, maar in het bijzonder voor familiebedrijven.

Uit maatschappelijk oogpunt is het cruciaal dat het Nederlandse familiebedrijf sterk en gezond blijft. Daarom is het tijd dat er zowel de maatschappij als het familiebedrijf zelf aandacht wordt besteed aan de specifieke problematiek die speelt bij deze belangrijke groep.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.