Facebook gebruik en potentie

Gemeenten in Noord-Brabant 2014

Facebook bestaat inmiddels 10 jaar en is veruit het grootste en belangrijkste sociale medium op deze aardbol. In dit rapport lezen we hoe groot Facebook in Noord-Brabant is en hoe gemeenten omgaan met dit sociale medium. Voor het gebruik van Facebook in Noord-Brabant is gekeken naar het aantal gebruikers en inwoners en de verhouding tussen beiden. Bij gemeenten hebben we gekeken naar het aantal Facebook gebruikers die een gemeente volgen en de interactie van gemeenten zelf.

Facebook kan dienen als zeer belangrijk communicatie- en partcipatiemiddel voor gemeenten. Lieft 51% van de Noord-Brabanders gebruikt namelijk Facebook. Dit is hoger dan buurprovincies Gelderland (49%) en Limburg (48%). Het aantal gebruikers ligt echter wel iets onder het landelijk gemiddelde van 53%.

In Noord-Brabant zetten 71,6% van de gemeenten dit sociale medium in. Hiermee bereiken ze echter slechts 1,31% van de inwoners. Ook de interactie van de gemeenten valt tegen. Zo zijn er maar 4 gemeenten die meer als 5% van haar inwoners via Facebook weet te bereiken, zijn er 15 gemeenten die de gestelde interactiewaarde van 10,00 IPM+ behalen en zijn er 28 van de 48 gemeenten op Facebook die meer dan 3 berichten per week publiceren. Geen enkele gemeente voldoet aan alle gestelde waarden. Alhoewel een groot gedeelte van de gemeenten dus over een Facebook pagina beschikt is het, gezien hun bereik en interactie, de vraag of dit voldoende prioriteit heeft binnen hun communicatiestrategie en men zich voldoende bewust is van de grote potentie.

Te concluderen valt in elk geval dat er nog enorme kansen liggen voor gemeenten. Door Facebook te omarmen als belangrijk social medium in overheidscommunicatie, kan de gemeente de participerende burger en interne medewerkers dichterbij elkaar brengen, en is participatie het resultaat.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.