Exponentiele groei in aantal zakelijke tablets

Computer Profile ziet toename van ruim 400 procent

Het gebruik van zakelijke tablets neemt nog altijd snel toe. Uit cijfers van Computer Profile blijkt dat in Q4 2012 het aantal zakelijke tablets viermaal zo groot was als eind 2011. Dat komt enerzijds doordat het aantal bedrijven waar zakelijke tablets wordt gebruikt nog altijd snel toeneemt en anderzijds doordat het aantal tablets per bedrijfsvestiging blijft stijgen. Net als op de consumentenmarkt is Apple veruit de belangrijkste speler. Van alle door Computer Profile geïnventariseerde tablets betreft ruim 8 op de 10 tablets een iPad 1, 2 of 3. Samsung heeft een aandeel in het totaal van circa 7 procent.

Alle andere fabrikanten hebben op de zakelijke markt vooralsnog een aandeel van 2 procent of lager. Dit blijkt uit een marktanalyse die Computer Profile de afgelopen 6 maanden hield met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

Aan het einde van 2010, ongeveer een half jaar na de introductie van de iPad in Nederland, zagen we zakelijke tablets (verstrekt door de werkgever) bij een kleine 1 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers. Aan het einde van 2011 was dat reeds met 9 procentpunt gestegen. In de loop van 2012 is het aantal locaties verder gegroeid met 7½ procentpunt. De groei in de afgelopen 12 maanden was het grootst bij bedrijfsvestigingen met 100 tot 200 werknemers en 200 tot 500 werknemers. In beide segmenten is het aantal locaties met iPads nagenoeg verdubbeld. Branches met een relatief snelle groei in aantal locaties met zakelijke tablets zijn de overheid en de transportsector. In beide segmenten heeft bijna een verdrievoudiging van het aantal locaties met tablets plaatsgevonden. Overheidsinstanties waar tablets het meest naar voren komen, zijn Nederlandse gemeenten, maar ook in het gerechtelijk apparaat komt het gebruik van tablets steeds vaker voor.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.