DM Barometer Special: Is data een kritische succesfactor?

Driekwart van de marketeers vindt datamanagement een kritische succesfactor om marketingdoelstellingen te behalen. Ook de betrokkenheid vanuit de organisatie bij dit onderwerp is hoog. Toch heeft maar 38% van de organisaties een duidelijke strategie op het gebied van datamanagement vastgesteld en is slechts een kleine meerderheid (54%) van mening dat de kwaliteit van klantdata goed genoeg is om de dialoog met de klant aan te gaan. Dit zijn enkele resultaten uit de ‘DM Barometer Special: Is data een kritische succesfactor?’ van DDMA, NIMA, Online Marketing Group en Tijdschrift voor Marketing.

Kwaliteit klantdata kan beter

Hoewel datamanagement als een kritische succesfactor wordt gezien voor het behalen van marketingdoeleinden, is de kwaliteit van klantdata niet bij alle organisaties goed genoeg om de dialoog aan te gaan. Hier liggen kansen om de kennis over de klant te vergroten. Opvallend is het verschil tussen opdrachtgevers en dienstverleners. De meeste opdrachtgevers (61%) zitten aan de rechterkant van de grafiek; zij geven aan dat hun klantdata goed of uitstekend is. Terwijl de meeste dienstverleners (59%) aan de linkerkant zitten en dus aangeven dat hun klantdata onvoldoende of voldoende is (bij ‘voldoende’ is ook kwaliteitsverbetering nodig). De verzamelde klantdata wordt met name ingezet om doelgroepen beter te segmenteren (74%) en de kennis over de klanten te vergroten (73%).

Geen strategie, wel betrokken

Ondanks dat er bij 49% van de organisaties geen duidelijkestrategie is vastgesteld op het gebied van datamanagement, zijn organisaties wel bovengemiddeld betrokken bij elk van de onderliggende thema’s van datamanagement (analyse & segmentatie, datakwaliteit, data governance en data-integratie). De betrokkenheid bij het thema datakwaliteit is het hoogst. Dit is het thema, samen met analyse & segmentatie, waarvan men verwacht de komende jaren het meest in te investeren. 

 

Verscherping van privacyregels is welkom

Op de stelling dat bewustwording en zelfregulering van privacy een taak is voor het Nederlands bedrijfsleven, geeft 78% van de marketeers aan het hiermee eens te zijn. Opvallend is dan dat 56%, vanuit consumentenperspectief, de mogelijke aanscherping van privacyregels verwelkomt. Ook zien marketeers kansen voor de dialoogmarketing:

  • Volgens 95% van de marketeers biedt de toestroom van data uit mobiele en sociale klantcontacten nieuwe kansen voor dialoogmarketing.
  • Ruim 80% van de marketeers vindt dat het combineren van hun klantgegevens met gegevens van derden leidt tot betere klantsegmentatie.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.