Disrupt or be disrupted

Creating value in the consumer products brand new order

Veranderd consumentengedrag heeft grote invloed op de wijze waarop bedrijven verdienen aan hun producten. Dat is het topic van het 'Disrupt or be disrupted' rapport van Ernst & Young. De auteurs stellen dat bijna driekwart van de fabrikanten van consumentenproducten hun bedrijfsmodel moeten aanpassen. Voor het onderzoek ondervroeg Ernst & Young 285 285 executives van fabrikanten van consumentenproducten.

De veranderende wijze waarop waardecreatie zal moeten worden ingericht bezorgt bestuurders zorgen. Meer dan tweederde van de repondenten zegt tot herbezinning op het eigen bedrijfsmodel te worden gedwongen. Dat zijn uitermate ingewikkelde beslissingen. Maar de tijd om de waardeketen opnieuw in te richten is nu. Toch is slechts 26 procent van de bestuurders van mening dat de eigen onderneming zeer goed in staat is om een zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Social media in het bijzonder hebben aangetoond dat de relatie met de consumenten voorgoed is veranderd. 28 procent van de bedrijven geeft aan moeite te hebben met het bereiken van de nieuwe consument. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.