De trendmonitor van de uitgeefbranche 2012

Thema: strategic entrepreneurship

De eerste helft van 2012 was de wederopstanding van de QR (Quick Response) code. Het percentage Nederlandse en Vlaamse uitgevers dat gebruik maakt van QR-codes steeg het afgelopen jaar van 12 naar 35 procent. Dat uitgevers vertrouwen hebben in de toekomst van de QR code blijkt wel uit het feit dat 42 procent aangeeft in 2014 QR-codes in te willen inzetten. Het rapport brengt de trends en ontwikkelingen van de Nederlandse uitgeversmarkt in kaart. Vorig jaar was het jaar van de doorbraak van mobiele applicaties.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van dit jaar:

  1. Uitgevers ontdekken QR-codes, maar verliezen interesse in mobiele websites
  2. Uitgevers zien kansen op het gebied van gerichte advertenties
  3. Verschuiving in mobiele verdienmodellen naar in-app betalingen
  4. "Get big, get niche or get out"
  5. Publiekstijdschriftenuitgevers hebben de kortste time-to-market
  6. Geen eenduidigheid binnen uitgeefbranche over kansrijke ontwikkelingen
  7. Sociale media en gepersonaliseerde informatie slechtst voorspelde trends in 2012
  8. Grootste inhaalslag wordt verwacht op het gebied van gepersonaliseerde informatie
  9. Uitgevers zien kansen in overnames, maar steeds minder in eigen uitgeefsegment
  10. Omslag in omzet uit mobiele applicaties

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.