De toekomst van de maakindustrie

Knowledge based capital

De algemene teneur in Nederland is vaak dat ‘we’ geen maakindustrie meer hebben. Daarmee is de maakindustrie een ondergeschoven kindje geworden. In dit rapport wordt duidelijk dat dit een onterechte constatering is. Nederland beschikt over een zeer interessant palet aan maakbedrijven, die gezamenlijk een belangrijke aandeel hebben in het bruto nationaal product.

In de huidige neerwaartse conjunctuur is zelfs sprake van een groeiend relatief belang van de maakindustrie. Immers, de bouwsector en financiële sector staan onder druk, terwijl de groei van de Nederlandse export drijft op de industrie. 

Op basis van de resultaten van de door EIM gehouden enquête kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van massale productieverplaatsing, ook niet terug naar Nederland. EIM verwacht wél dat de maakindustrie van een ondergeschoven kindje wel eens de belangrijkste motor van de Nederlandse en Westerse economieën kan worden in de komende decennia. Een groei van de maakindustrie zou dan vooral gebaseerd moeten zijn op een grotere inzet van op kennis gebaseerd kapitaal (KBC).

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.