Code of conduct ontdubbelen van transacties en conversieattributie

  • Richtlijnen
  • 5315 X bekeken

Om nu en in de toekomst succesvol te zijn met affiliate marketing is het voor adverteerders essentieel om de juiste publisher(s) te belonen voor hun inspanningen. Omdat het correct meten, ontdubbelen en toewijzen van transacties vele technische uitdagingen kent, presenteert het Platform Affiliate Netwerken (PAN) een code of conduct. Deze omvat richtlijnen om helderheid te scheppen en misstanden tegen te gaan.

Adverteerders met een affiliateprogramma werken vaak samen met meerdere affiliatenetwerken. Bij affiliate marketing krijgen het affiliatenetwerk en de publisher alleen een vergoeding als de bezoeker ook echt iets bij de adverteerder bestelt. Zowel het affiliatenetwerk als de publisher heeft er dus baat bij kwalitatief hoogwaardig verkeer door te sturen. Om te voorkomen dat een transactie bij meerdere affiliatenetwerken, en dus dubbel, wordt geregistreerd doen adverteerders vaak zelf aan ontdubbeling. De meest door adverteerders gebruikte manier om transacties te ontdubbelen is de Last Cookie Counts (LCC) methode. 

Bij de LCC methode krijgt de publisher die als laatste de bezoeker naar de adverteerder heeft doorgestuurd de vergoeding toegewezen. Sommige adverteerders gaan verder en belonen één of zelfs meerdere publishers naar aanleiding van hun bijdrage aan een transactie (en dus niet alleen wie als laatste de bezoeker heeft doorgestuurd, zoals bij LCC het geval is). Dit wordt conversieattributie genoemd. 

Het PAN staat niet negatief tegenover het belonen van publishers op basis van hun kwalitatieve bijdrage en wil in dit proces graag meedenken. Zij signaleert echter ook dat er misstanden zijn waarbij het toewijzen van transacties niet goed gaat en publishers ten onrechte geen vergoeding krijgen toegewezen. Het correct meten van de transactie en het toewijzen aan de juiste publisher(s) kent vele technische uitdagingen. Door het gebruik van steeds meer verschillende browsers, plugins, devices en door wet- en regelgeving wordt dit ook steeds ingewikkelder. Het correct meten en toewijzen van transacties is technologie waar de meeste affiliatenetwerken jarenlang aan ontwikkeld hebben en waar ook continu aan wordt doorontwikkeld. Goed meten en toewijzen is topsport waar niet iedere adverteerder of intermediair evenveel tijd of expertise in kan steken. Om dit in goede banen te leiden heeft het PAN besloten enkele spelregels op te stellen. 

In deze code of conduct legt het PAN uit hoe adverteerders dienen te handelen. PAN heeft enkele strikte afspraken gemaakt hoe de code of conduct nageleefd gaat worden. Met deze code of conduct wil het PAN helderheid scheppen in de markt en misstanden tegengaan. Tevens verwacht het PAN dat deze code of conduct er aan bijdraagt dat bij adverteerders de noodzaak van correct ontdubbelen duidelijker wordt. De juiste publisher(s) eerlijk belonen voor hun inspanningen is essentieel voor een adverteerder om nu en in de toekomst optimaal succes met affiliate marketing te behalen.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.