CFO Survey Q3 2014

Risicobereidheid Nederlandse CFO naar recordhoogte

Nederlandse CFO's zijn steeds vaker bereid risico's te nemen. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden. Maar liefst 45 procent geeft aan dat dit het juiste moment is risicos te nemen, ten opzichte van 33 procent in het vorige kwartaal. Het is voor de zes achtereenvolgende keer dat de bereidheid van de Nederlandse CFO om risicos te nemen stijgt. 

De risicobereidheid onder de Nederlandse CFO’s om balans-gerelateerde risico’s te nemen is gestegen tot het hoogste punt sinds de start van de CFO Survey in 2009. Zo geeft 45% aan dat dit het juiste moment is risico’s te nemen, ten opzichte van 33% in het vorige kwartaal. De hoge risicobereidheid duidt erop dat de Nederlandse CFO weer bereid is te investeren in groei.

Mogelijkheden en voorwaarden subsidies onbekend

Meer dan de helft van de CFO’s vindt strategische allianties van groot belang bij het bewerkstelligen van open innovatie. Toch maakt slechts 13% gebruik van Europese subsidies, terwijl met de subsidiegelden juist open innovatie verder gestimuleerd kan worden. Dat juist dit type innovatie, het aangaan van een strategische alliantie, gesubsidieerd kan worden door de Europese Commissie is grotendeels onbekend. Deloitte ziet wel een ontwikkeling dat steeds meer ondernemingen het benutten van subsidiemogelijkheden op centraal niveau hebben geborgd. Verwacht wordt dat dit uiteindelijk gaat zorgen voor een versnelling in meer open innovatie.

CFO verwacht meer strategische allianties

De CFO blijft onverminderd optimistisch over de fusie- en overnamemarkt. Zo’n 87% verwacht dat de markt voor strategische M&A de komende 12 maanden zal stijgen. Bij private equity transacties blijft het percentage CFO’s dat een groei verwacht steken op 71%. Het aangaan van een strategische alliantie of partnership is de populairste transactievorm. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.