Advertising as an economic-growth engine

The new power of media in the digital age

Dit onderzoek van McKinsey onderzoekt online advertising als economische groeimotor. Uit het onderzoek komt naar voren dat adverteren -en in het bijzonder digitaal adverteren- een belangrijke stimulans is voor economische groei.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • Advertenties droegen het afgelopen decennium bij aan  een groei van 10-15% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) binnen de grote economieën van de G20;
  • Digitaal adverteren heeft een nog groter effect: terwijl digitale advertenties 10% van de Ad Spend vertegenwoordigen was deze manier van adverteren verantwoordelijk voor 29% van de groei van het BBP dat veroorzaakt werd door advertenties in het algemeen.
  • Online adverteren stimuleert tevens de groei van het internet: online advertenties vertegenwoordigen 7%  van de internetuitgaven, maar tevens 25% van de contributie van het internet aan de groei van het BBP.
  • Op bedrijfsniveau leiden digitale marketinguitgaven tot competitief voordeel op het gebied van omzetaandeel, winst en marktaandeel.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.