Adoptie van eHealth

Onderzoek naar de veranderingsbereidheid van zorgprofessionals

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek geven inzicht in huidige en gewenste situatie in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van eHealth. De acceptatie door zorgprofessionals is een belangrijke succesfactor voor het versnellen van het gebruik van eHealth in de praktijk.

Om hier achter te komen zijn de relaties tussen een aantal factoren (waargenomen nut, waargenomen gebruiksgemak, capaciteiten, motivatie, gelegenheid, attitude, subjectieve norm en gedragscontrole), op de veranderingsbereidheid (acceptatie) onderzocht bij zorgprofessionals en vrijgevestigden. 

Uit de uitkomsten blijkt dat alleen de factoren waargenomen nut, waargenomen gebruiksgemak en gelegenheid de meeste invloed hebben op de veranderingsbereidheid bij de zorgprofessionals en vrijgevestigden. En de factor gedragscontrole heeft alleen invloed op de veranderingsbereidheid bij zorgprofessionals bij instellingen.

Dit rapport lijkt aan te tonen dat er een doorslaggevende rol is weggelegd voor de werkgever bij instellingen en de vrijgevestigde zorgprofessional. Want uit de uitkomsten blijkt dat het voor zorgprofessionals belangrijk is dat zij het gevoel krijgen de controle te hebben over wat zij kunnen doen. En daar dan ook genoeg tijd en middelen voor krijgen. Om dat te kunnen bewerkstelligen speelt de werkgever hierin een grote rol en/of de vrijgevestigden zelf. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.