A New Vision of Value

Connecting corporate and societal value creation

Bedrijven merken steeds vaker dat hun maatschappelijke prestaties invloed hebben op het resultaat van de onderneming en daarmee op hun aandeelhouderswaarde. Als gevolg van nieuwe regelgeving, toenemende invloed van stakeholders en snel veranderende marktdynamiek zullen ondernemingen in toenemende mate worden afgerekend op en beloond voor de wijze waarop zij bijvoorbeeld omgaan met milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en klimaatverandering.

Beprijzen vindt op directe en indirecte wijze plaats. Direct in de vorm van nieuwe belastingen en heffingen en indirect bijvoorbeeld door schaarste van grondstoffen. Bedrijven die anticiperen en actief inspelen op deze veranderende wereld kunnen competitief voordeel behalen en daarmee hun bedrijfswaarde optimaliseren. Dit betekent dat factoren, die vroeger nauwelijks van invloed waren op de winst en het risicoprofiel van ondernemingen, gevolgen gaan hebben voor de aandeelhouderswaarde.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.