2014 Global survey on reputation risk

Slechts 19 procent van organisaties voorbereid op reputatieschade

De belangrijkste redenen voor reputatieschade bij bedrijven? Corruptie, fraude, cyberveiligheid en productenrisico's. Een opkomend en snelgroeiend risico is relaties met derden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de wereldwijde Reputation@Risk Study 2014, uitgevoerd door Deloitte en Forbes Insights. Bedrijven zijn actief in een steeds uitdagender, wereldwijde omgeving waarin n grote gebeurtenis of een combinatie van gebeurtenissen de strategische doelstellingen, reputatie en/of het voortbestaan van een organisatie serieus kan bedreigen.

Sterke reputatie?

Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaken van reputatierisicos meestal betrekking hebben op ethiek en integriteit (55 procent), zoals fraude, omkoping en corruptie, veiligheidsrisico's (45 proceny), fysieke en cyberveiligheid, en product- en dienstenrisico's (43 procent).

Deze risico's zullen naar verwachting de komende drie jaar de belangrijkste oorzaken van reputatieschade blijven. Daarnaast ziet Deloitte dat relaties met derden een snelgroeiend nieuw risicogebied is. Ondernemingen worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor handelingen van hun leveranciers en verkopers.

Het onderzoek laat zien dat de meeste ondernemingen (76 procent) menen een sterke reputatie te hebben. Haaks hierop staat dat slechts 19 procent van de ondernemingen aangeeft de mogelijke reputatierisico's te kunnen beheersen.

Gevolgen van reputatieschade

Gevraagd naar de gevolgen van reputatieschade vreest 41 procent voor omzetverlies en verlies van merkwaarde. 37 procent van de onderzochte bestuurders aan onderzoek door regelgevers ook een zeer belangrijke consequentie te vinden. De sector die dit het meeste vreest is de financile dienstverlening (45 procent).

Bestuurders blijken vooral onzeker over risicos waarover zij geen direct controle kunnen uitoefenen. Dit betreft onder andere afgeleide ondernemingskwesties en problemen bij derden (47 procent), aanvallen van de concurrentie (44 procent) en gevaar of ander onheil (44 procent).

Stakeholders hebben invloed op merkwaarde

Klanten zijn volgens een overgroot deel van de respondenten (81 procent) de belangrijkste stakeholders voor het behoud van een goede reputatie. Andere stakeholders zijn regelgevers (73 procent), topmanagement (68 procent), werknemers (68 procent) en investeerders (65 procent).

Ondernemingen zijn bezorgd over de gevolgen van reputatieschade. Zowel de interne als externe stakeholders hebben sterke invloed op de merkwaarde van een onderneming. Om deze relaties te beheren en reputatierisicos te mitigeren, is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de technologie zoals bijvoorbeeld data-analyses en brand monitoring tools.

Het beheersen van risicos is wel goed belegd binnen de meeste organisaties. Zo geeft 88 procent van de bestuurders aan dat reputatie een van de belangrijkste strategische issues op de agenda van de CEO is.

Ten slotte geven de respondenten aan dat organisaties investeren in het verbeteren van het beheer van reputatierisico. Meer dan de helft van de ondernemingen (57 procent) zegt van plan te zijn reputatierisico aan te pakken door te investeren.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.