Dit zijn de belangrijkste e-mailmarketing benchmarks op basis van 2015

Dit zijn de belangrijkste e-mailmarketing benchmarks op basis van 2015

Met behulp van cross-industry benchmarking kunnen data van het afgelopen jaar geëvalueerd worden. Ook voor e-mailmarketing is de evaluatie van de behaalde resultaten van belang wanneer je meer succes wilt behalen. 

Hoe ziet bijvoorbeeld een goede openratio er uit? Wat zijn goede criteria voor de klikratio? En wanneer is de bounceratio te hoog? Met dit artikel kun je je eigen data spiegelen aan de gemiddelden van tientallen miljoenen verzonden emails. 

Aan de hand van verzonden e-mails via onze e-mailmarketingsoftware zijn de belangrijkste sectoren verzameld, geanonimiseerd en geanalyseerd. Het gaat over miljoenen e-mails per dag, met een steekproef bestaande uit zowel eenmanszaken als grote ondernemingen.

Om de privacy van de gebruikers van de software te waarborgen, worden alleen de gemiddelden getoond. E-mails die over de API plug-in verzonden zijn, door Newsletter2Go zelf verstuurde nieuwsbrieven en mailings met een gedeactiveerde tracking zijn niet in de evaluatie meegenomen.

Belangrijker dan de cijfers zijn de indicatoren om de eigen resultaten in verhouding te kunnen plaatsen. Hoe ziet bijvoorbeeld een goede openratio er uit? Wat zijn goede criteria voor de klikratio? En wanneer is de bounceratio te hoog? Hieronder volgen de gemiddelden per sector voor de indicatoren unieke open- en klikratio, ctr-ratio en bounceratio. De click-trough-rate verschilt slechts statistisch van de klikratio. Bij de ctr gaat het namelijk om het aantal ontvangers, waar de e-mail ook daadwerkelijk is afgeleverd (de afleverratio) en op een link in de e-mail heeft geklikt. Deze waarde kan helpen om de klikratio beter in verhouding met de openratio te plaatsen. 

Cross-industry gemiddelden

Voor dit overzicht zijn de gemiddelden van 27 uiteenlopende sectoren berekend.

In vergelijking met het afgelopen jaar zijn de open- en klikratio en de click-through-rate een beetje gedaald. De bounceratio is licht gestegen. Echter zijn deze waarden slechts een ruwe leidraad, omdat de resultaten van de afzonderlijke sectoren individueel vrij sterk uiteenlopen.

Unieke openratio per sector

Per sector kan de gemiddelde unieke openratio boven of onder het gemiddelde liggen. De laagste openratio is voor de gezondheidszorg (17 procent) maar met 17,9 procent zit de e-commerce sector daar niet ver vandaan. Kunst en cultuur plus ondernemingen uit het vastgoed bereiken met ongeveer 34 procent daarentegen een dubbel zo hoge openratio. 

Unieke klikratio per sector

De klikratio onderscheidt zich per sector nog sterker dan de openratio. De vastgoedsector bereikt met 9,5 procent het hoogste aantal kliks. E-commerce ligt hier met 3,5 procent precies op het gemiddelde. De laagste gemiddelde klikratio, bij de pers, zit daar slechts 1,1 procent achter. Een verklaring hiervoor kan zijn dat lezers van e-mails van nieuwsmedia de meest relevante informatie, namelijk het nieuws, al elders gezien hebben. 

Click-through-rate per sector

Statistisch gezien geldt: hoe hoger de unieke openratio, hoe lager de ctr. Want hoe meer ontvangers een e-mail hebben geopend, des te minder er, in verhouding, hebben doorgeklikt. De hoogte van de klikratio bij de vastgoedsector laat ook de ctr zien: met 35,2 procent loopt deze sector voorop. De vastgoedsector lukt het blijkbaar om hun ontvangers aan te zetten tot het openen van de e-mail en ook nog tot doorklikken. 

Bounceratio per sector

De bounceratio kan worden gezien als maatstaf voor de kwaliteit van de ontvangerslijst. Hoe hoger de bounceratio, hoe groter het aantal verouderde contacten of niet-bestaande adressen. Als beste, en dus laagste, bounceratio komt in deze statistiek de schoonheidssector naar voren. Slechts 1 procent van de e-mails kon niet worden afgeleverd. Ook bij de sectoren kunst en cultuur (1,4 procent) en sport (1,5 procent) is de bounceratio verhoudingsgewijs laag.

De bounceratio lag hoog bij marketingbureaus (5,3 procent) en software- en appaanbieders (4,6 procent). Dit is mogelijk te verklaren door de vaak vele tests die verstuurd worden en door de vele niet-bestaande e-mailadressen die worden opgegeven bij de registratie. De e-commerce heeft niets te klagen: met een bounceratio van 1,8 procent zit de sector mooi onder het gemiddelde.

Conclusie

Van alle KPI's heeft de unieke openratio de minst grote afwijkingen van het gemiddelde. Bij de klikratio daarentegen zijn veel grotere verschillen te zien tussen de sectoren, waarbij de vastgoedsector ver boven het gemiddelde uitsteekt. Ook is het gemiddelde van de bounceratio licht gestegen, marketingbureaus trekken de gemiddelde bounceratio sterk omhoog. De meeste sectoren lijken zich bewust te worden van het belang van de KPI's en verbeteren zich.

Vorig jaar heeft de financiële sector hoog gescoord op onder andere de openratio's en ook in 2015 doet deze sector het goed. Wanneer je naar de unieke open- en klikratio's kijkt, vallen ook veel andere sectoren op zoals de zorg, kunst en cultuur, educatie en transport. 

Wanneer de bounceratio in jouw sector relatief hoog is, is het de moeite waard de ontvangerslijst op te frissen. En wanneer je de openratio te laag vindt, zal er waarschijnlijk iets verbeterd kunnen worden aan de relevantie van het bericht. Uiteindelijk is dat waar het om draait voor goede resultaten op de KPI's.

Hopelijk draagt de data bij aan een beter inzicht in de gemiddelde open- en klikratio's in e-mailmarketing van het afgelopen jaar. Staat jouw sector er goed bij ten opzichte van andere sectoren? Komen je verwachtingen overeen met de getallen? Wat kan er nog beter? Op naar een succesvol 2016! 


Delen



Er zijn 6 reacties op dit artikel

 • Wat een vaag verhaal. 'Dit zijn de belangrijkste benchmarks van 2015'. En hoe zijn die anders dan die van de afgelopen jaren? Niet dus. Alsof niemand weet dat open rate en click through belangrijk zijn. En hoe zit het met mobiel gebruik? Vinden we dat geen belangrijke benchmark in 2015?
  Erg rare branche verdeling. Goede doelen sector is bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd, maar er is wel een e-commerce én reclame sector.
  Gemiddelden van deze sectors zijn ook behoorlijk laag.. Open rate van 24% voor alle verzonden nieuwsbrieven verzonden via Newsletter2go? Zou me daar als marketeer toch wel zorgen over maken. En matcht ook helemaal niet met de benchmarks van bijvoorbeeld E-village of de Nationale E-mail benchmark (beiden 28%). Dan nog dit: CTR en unieke clickratio worden door elkaar gehaald en niet goed uitgelegd. Wat je bedoelt is dat CTR het aantal unieke clicks is gedeeld door afgeleverde e-mails (gemiddeld zo'n 3-8%) en daarnaast heb je de CTO, unieke clicks ten opzichte van het aantal geopende mails, wat juist iets zegt over hoe goed je content scoort (en aansluit bij je ontvanger, immers hoe relevanter je content, des te meer mensen doorklikken). De getallen lijken in deze post omgedraaid. Maar vooral is het volgende 1 groot raadsel: "Statistisch gezien geldt: hoe hoger de unieke openratio, hoe lager de ctr. Want hoe meer ontvangers een e-mail hebben geopend, des te minder er, in verhouding, hebben doorgeklikt. " Wat het moet zijn: Des te hoger je open rate, des te hoger je CTR. CTO is onafhankelijk van je open rate. immers is 1 op de 5 doorkliks in een mail die 100 keer geopend is 20%, en dat is nog steeds 20% en als ie 1 op de 5 wordt doorgeklikt bij een mail die 1000 keer is geopend. De CTR daarentegen groeit als er meer wordt geopend, aangezien met elke extra 5 geopende mails dus gemiddeld 1 klik bij zou komen.

  geplaatst op
 • Beste Janneke,
  tijdens het lezen van jouw reactie kreeg ik het idee dat het misschien niet duidelijk voor je was dat de statistieken zijn gebaseerd op onderzoek van Newsletter2Go. De goede doelensector is onder de sector 'verenigingen' meegenomen. De CTR (in %) definiëer ik als volgt: het aantal unieke kliks gedeeld door het aantal unieke geopende e-mails. En de klikratio(%) als het aantal unieke kliks gedeeld door het aantal afgeleverde e-mails. Alleen het aantal unieke kliks samen met het aantal unieke geopende mails kunnen de CTR bepalen. De CTR kan niet alleen op basis van het aantal geopende mails bepaald worden.

  geplaatst op
 • Hoi Maaike, dank voor je antwoord. Ik had wel begrepen dat dit resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van Newsletter2Go. Hoe verklaar je het verschil met gerespecteerde benchmarks zoals de twee die ik noemde?
  Ik snap niet waarom je er voor kiest om zelf een definitie te geven aan CTR, terwijl er een wereldwijd geaccepteerde definitie is: unieke clicks gedeeld door afgeleverde mails. De definitie die jij geeft aan CTR is wat normaalgesproken wordt verstaan als de CTO. En wat jij dus klikratio noemt is CTR. Verwarrend. En legt nog steeds niet uit hoe dit ooit waar kan zijn: "Statistisch gezien geldt: hoe hoger de unieke openratio, hoe lager de ctr." Het mooie van unieke waarden delen door unieke waarden is nou juist dat ze in verhouding hetzelfde blijven...

  geplaatst op
 • Beste Janneke,
  Wat betreft de quote heb je gelijk: de CTR is niet per se lager wanneer de unieke openratio hoger is. Verder is er naar mijn idee geen wereldwijd geaccepteerde definitie van de CTR. Mijn definitie van CTR is wat jij ziet als CTO en wat jij verstaat onder CTR, zie ik als de klikratio.

  geplaatst op
 • De officiele definities van email statistieken zijn ondergebracht in de SAME Standaard voor email statistieken. Daar hoeft dus eigenlijk geen discussie over te zijn. Hier staan ze uitgelegd: http://www.emailstats.nl/definities-same-email-marketing-statistieken-standaard/

  geplaatst op
 • Een informatief stuk om te lezen, zeer zeker.
  Ik ben eigenlijk ook zoek naar de specifieke cijfers van de B2B markt. Hoe ligt daar het gemiddelde percentage?

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.