Onderzoek naar digitale media binnen marketing- en communicatie-opleidingen: de resultaten

Onderzoek naar digitale media binnen marketing- en communicatie-opleidingen: de resultaten
, Upstream
@SimoneWeber

Vijf jaar geleden constateerden we hier op Marketingfacts dat er (te) weinig aandacht was voor online marketing binnen het hoger onderwijs. Maar waar staan we nu, vijf jaar later, met digitale media in het onderwijs? Om hier een antwoord op te kunnen geven voerden we deze zomer een onderzoek uit aan de hand van een enquête onder ruim 130 docenten en studenten van diverse hogescholen en universiteiten. Vandaag delen we hier graag de resultaten.

Centraal in de enquête stonden de vragen:

 • Hoe tevreden zijn docenten over het aandeel digitale media in hun opleiding
 • Hoe tevreden zijn studenten over de aandacht die digitale media binnen hun opleiding krijgen?

Om een beeld te krijgen van het aandeel digitale media binnen de marketing- en communicatieopleidingen, vroegen we studenten en docenten om hun mening. Hieruit komt naar voren dat bijna de helft (47%) het aandeel digitale media binnen de opleiding op dit moment nog onvoldoende of matig vindt. Bijna een kwart van de respondenten beoordeelt het aandeel digitale media als voldoende en 28% als goed of ruim voldoende.

Resultaten studenten

“Binnen mijn opleiding wordt het vak digitale communicatie gegeven uit een boek waarin gezegd wordt dat iMode nog erg modern is (weet je nog, van vroeger, de eerste telefoon met internet). Over Facebook of Twitter wordt geen woord gerept, ook binnen de campagnes die wij ontwikkelen is dit nog geen standaard onderdeel.”

De studenten die de enquête hebben ingevuld geven aan dat de docenten binnen de school waar zij een opleiding volgen over het algemeen voldoende (38%) op de hoogte zijn van de veranderingen binnen het digitale media landschap. Van de overige 60% vind ongeveer de helft dat de docenten onvoldoende tot matig op de hoogte zijn en de andere helft goed tot ruim voldoende.

Digitale mediaplatformen zoals Twitter, Facebook en Youtube worden nog nauwelijks gebruikt binnen de opleidingen volgens ruim 50% van de studenten. Dit geldt ook voor het gebruik van digitale media in de voorgeschreven literatuur.

Op de vraag "Ik vind het aandeel digitale media dat binnen de opleiding wordt aangeboden" antwoordden de studenten:

Resultaten docenten

“Ik merk dat de kennis van digitale middelen onder studenten erg verschilt. Wanneer er bijvoorbeeld iets wordt verteld over Twitter zijn er sommige studenten die het heel goed kennen, anderen hebben er misschien een keer van gehoord. Door het niveauverschil is het lastig om als docent een les te geven die voor alle studenten interessant is.”

Docenten geven aan over het algemeen te beschikken over voldoende kennis om binnen de opleiding die zij geven digitale media als onderdeel van het lespakket aan te bieden. Echter, slecht 23% van hen nemen digitale media daadwerkelijk mee in hun lessen, terwijl ruim driekwart van de docenten beschikt over lesmateriaal voor digitale media en hetzelfde aantal door de opleiding op de hoogte kan blijven van de veranderingen binnen digitale media.

Ondanks dat bij veel docenten het kennisniveau met betrekking tot digitale media voldoende is, heeft ruim 60% van de docenten aangegeven behoefte te hebben aan studiemateriaal en begeleiding bij het integreren van digitale media in hun lessen.

Op de vraag "In hoeverre bent u op de hoogte van de veranderingen binnen het digitale media landschap?" antwoordden de docenten:

Conclusie

Uit het onderzoek en de ontvangen reacties op het onderzoek blijkt dat het aandeel digitale media binnen de opleiding en het onderwijsprogramma nog onderbelicht is. Lang niet alle docenten zijn op de hoogte van de veranderingen binnen het digitale-medialandschap, er wordt weinig gebruikgemaakt van tools als Slideshare, Facebook of Twitter en de voorgeschreven literatuur blijkt vaak nog ver achter te lopen.

Aan de andere kant is het niveauverschil onder de studenten erg groot, wat het lastig maakt om les te geven, en is slecht een kwart van de docenten in staat om digitale media mee te nemen in hun lessen, o.a. door een gebrek aan studiemateriaal en begeleiding bij het integreren van digitale media in de lessen.

Alle resultaten van de enquête zijn terug te vinden in onderstaand rapport.

Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Survey Monkey in de periode van 30 mei tot en met 4 juni 2012. De enquête bestond uit 26 vragen (deels open, deels gesloten). Respondenten zijn geworven via de online community Marketingfacts.nl, alsmede via Twitter en Facebook. Uiteindelijk hebben 134 respondenten de vragenlijst ingevuld. Daarmee is de steekproef vastgesteld N=134. De quote’s uit de presentatie zijn uitspraken van individuele respondenten. 

Opvallend aan de resultaten is dat er relatief veel respondenten afkomstig zijn van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen. Dit zou verklaard kunnen worden door de communicatiemiddelen die gebruikt zijn om de enquête onder de aandacht te brengen. Zo geven een aantal van onze contacten die de enquête hebben verspreid les aan de HAN. De resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven van het totale beeld van digitale media binnen marketing en communicatie opleidingen. Ook is ruim 80% van de respondenten student en slechts 15% docent.


Geplaatst in

DelenEr zijn 31 reacties op dit artikel

 • Dat de kennis van digitale (social) media te wensen overlaat maakt me nieuwsgierig naar de kennis die de studenten communicatie en marketing WEL opdoen. Wat wordt ze geleerd? nog steeds het 'injectienaaldmodel' en andere denkbeelden uit het oude tijdperk? Hoe kun je zonder voldoende kennis van huidige media onderwijs aanbieden dat in de huidige wereld relevant is in dit vakgebied? Of maak ik me onnodig zorgen? :-/

  geplaatst op
 • Een eerste reactie na snelle bestudering van de presentatie:

  Op de Hogeschool Utrecht (bedrijfscommunicatie) ontwikkel ik de cursussen Netwerk en nieuwe media, Communicatieplatform en Online mediaonderzoek. Hierin gaan we diep, dieper dan ooit, in op gebruik van online middelen om doelgroepen te bereiken. Dit naast de 'gewone' vakken als marketingcommunicatie (met heel simpel het besef van de 5 p's, AIDA en onderdelen van een marcomplan) en taalbeheersing (en natuurlijk nog veel meer, sorry collega's!).

  Dit jaar zetten we diverse 'nieuwe' media in met een tweeledig doel: ze leren welke nieuwe middelen er zijn én we maken er zelf gebruik van in de colleges, zoals een marketingwiki die studenten zelf vullen, redigeren en extra bronnen bij zoeken.

  Qua literatuur zijn we op zoek gegaan naar een goed basisboek dat niet per sé ingaat op middelen maar op het grotere geheel. Ik denk dat we met het Basisboek Online Marketing (Noordhoff, ISBN 9789001788728) én het Marketingfacts Jaarboek 2012, ISBN 9789078972037) een goede basis kunnen leggen voor digitale media-kennis bij studenten (én docenten).

  geplaatst op
 • @Mariana Ik verwacht dat dit per opleiding en school verschilt, maar ben benieuwd of er studenten/docenten (naast Aljo) zijn die hier wellicht een antwoord op kunnen geven.

  @Aljo Bedankt voor je reactie en goed om te horen dat bij de Hogeschool Utrecht het gebruik van online middelen al vast onderdeel is van het lesprogramma.

  geplaatst op
 • zoals het goed is voor opleidingen om gastdocenten te hebben, is het voor de vaste docenten goed om ook in het veld te werken, dan is de schroom om over digitale media (en andere manieren van denken dan de 5ps) te doceren niet zo groot, ook al zijn de verschillen tussen studenten groot. Dat mag natuurlijk geen argument zijn, en dat je het dan maar niet doet. Zo krijg je incompetente aanwas op de markt ...

  geplaatst op
 • Bij mij op de opleiding (Communicatie, Haagse Hogeschool) is weinig tot geen aandacht voor online marketing en communicatie.

  Tijdens een stage liet ik een begeleider een Google Analytics account zien, dit was duidelijk nieuwe stof.

  Mede hierdoor heb ik mij tijdens bijbanen en stages geprobeerd te specialiseren op het gebied van online marketing. Zeker gezien de hoeveelheid afgestudeerde communicatie personen en het geringe aanbod banen. Banen in online daarentegen zijn er een stuk meer.

  Voor studenten die deze kans zien is dit gebrek in onderwijs dus WEL optimaal te benutten, maar je zal er zelf extra moeite voor moeten doen.

  geplaatst op
 • Hmm, N=143, dat vind ik wel erg magertjes hoor

  geplaatst op
 • @Paul Een terechte opmerking. We hebben het meer opgezet als een kleinschalig onderzoek om te kijken wat er in 5 jaar veranderd is. Het was niet de insteek om een voor de markt representatief onderzoek te doen.

  geplaatst op
 • In 2010 ben ik afgestudeerd aan de studie Interactieve Media (Hogeschool van Amsterdam). Tijdens mijn studie kwam social media opzetten en dit werd op de voet gevolgd, net als andere ontwikkelingen en trends. Daarnaast kregen we les in online marketing en -communicatie. Ik kan nu, 2 jaar later, zeggen dat ik veel aan mijn studie heb gehad qua online media kennis.

  Helaas heeft de studie mijn afstudeerrichting (content en communicatie) uit de opleiding geschrapt en is de hele studie meer richting techniek en design (CMD) gegaan. Zover ik heb begrepen kunnen studenten wel een groot deel van hun vakken zelf kiezen. Toch zonde, want het online marketing en -communicatie gedeelte van de studie vond ik juist zo uniek en bruikbaar.

  @Barbara Ik ben het met je eens dat het ten goede komt als docenten ook in het veld werken. Meeste docenten van me werkte destijds parttime als docent en parttime in het veld. Kennis en informatie waren daardoor meestal up to date.


  geplaatst op
 • Tja, onderzoek doen lijkt ook nog een gemiste kans voor in ieder geval de schrijven van dit stuk. Een enquete onder 130 studenten en docenten?? De eerste vraag is: hoeveel studenten en hoeveel docenten? Aah dat komt in de laatste paragraaf, 15% is docent, oftewel (15*130/100=)19 docenten. Tja, lijkt me geen representatieve steekproef. Tevens veel van Nijmegen, dus titel zou moeten zijn: onderzoek naar digitale media in de opleiding van de HAN. Nu veel pretenties, maar helaas weinig wol

  geplaatst op
 • Ik ben één van de 19 docenten die mee heeft gedaan aan dit onderzoek en herken me ten dele in de uitkomsten. Als het gaat over onze academie (Academie voor Marketing en Business Management) als geheel, ben ik het ermee eens dat er nog te weinig online marketing wordt gegeven in het reguliere curriculum. Ook qua kennis op dit gebied mag er nog een stap gezet worden.

  Echter, in verschillende minoren (bijv. Minor Online Marketing http://bit.ly/HT3UE2 en Minor Branding) wordt zeer veel aan online gedaan. Ook zijn hier een aantal experts aan het werk, die zeer goed op de hoogte zijn en de benodigde kennis bezitten.

  Daarom mis ik de nuance in dit onderzoek, die volgens mij ook niet in de vragenlijst zat: Alle opleidingen in zijn geheel over één kam scheren, zorgt voor een laag gemiddelde maar niet voor een helder beeld.

  Dat is wellicht een punt dat in het volgende onderzoek kan worden meegenomen.

  geplaatst op
 • @Wim en @Piet Terechte opmerkingen, zie ook mijn eerdere reactie hierboven. Het is zeker interessant om in de toekomst een goed onderbouwd onderzoek te doen onder de hogescholen en onderscheid te maken in de diverse opleidingen om te achterhalen wat de echte status is.

  geplaatst op
 • De resultaten zouden een vertekend beeld kunnen geven van het totale beeld van digitale media binnen marketing en communicatie opleidingen.

  Ik vraag mij af wat de waarde is van een onderzoek, als in de bijsluiter wordt aangegeven dat de resultaten een vertekend beeld kunnen geven. Kennelijk hebben de onderzoekers niet al te veel fiducie in de resultaten.

  Om op de betrouwbaarheid van het onderzoek in te gaan: er zijn 130 respondenten, en die zijn allemaal geworven via deze site, Twitter of Facebook. Daar ga je al met je representativiteit.

  Het valt mij trouwens op dat de grafieken zoals ze gebruikt worden in de rapportage niet kloppen bij de omschrijving. Dat maakt het onderzoek totaal ongeloofwaardig.

  Als mijn studenten met zoiets op komen draven zou ik vragen of ze tijdens de les wel goed hebben opgelet, en of ze überhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn.

  Is het wellicht een idee dat de onderzoekers zich iets meer met studie bezighouden, voordat ze een onderzoek presenteren?

  geplaatst op
 • Moeten we nog langer strijden tegen mobile devices in de klas of gaan we onderwijs leveren wat past bij het mediagedrag van deze generatie? De hedendaagse student kiest zelf zijn kenniskanalen en vult deze waar nodig aan. Digitale kennis is een dynamisch ecosysteem wat continu groeit en wordt verrijkt. Het grootste probleem waar we de komende jaren tegenaan lopen is dat de technologie sneller gaat dan onze hersenen kunnen verwerken. Wat dat betreft zal het onderwijs zich steeds meer moeten richten op het leren filteren van relevante informatie. Een vak als “verantwoorde crowdsourcing” zou niet misstaan.

  Kortom, digitale netwerken krijgen een steeds grotere impact op de manier hoe we leren. Leren beperkt zich niet meer tot het volgen van onderwijs op één fysieke plaats. Het apparaat en de software waarmee studenten hun bronnen bij elkaar sprokkelen en hun kennis proberen uit te bouwen zijn misschien nog wel belangrijker geworden dan de docenten.

  Kunnen we dan net als in de reclamewereld stellen dat evenals de adverteerder ook de docent zijn langste tijd heeft gehad? Zo’n vaart zal het ook weer niet lopen, maar er moet wel snel een antwoord komen welke rol fysiek onderwijs gaat spelen in de kennisopbouw van studenten. De docent is niet meer de alwetende man of vrouw. Grootste uitdaging is de kwaliteit van informatie. Of moeten we ook in onderwijsland spreken van content? Jeff Jarvis neemt in in zijn boek What Would Google Do? een duidelijke stelling in.

  ‘Alle digitale kennis van de wereld is beschikbaar via een zoekopdracht. We kunnen hen die willen weten in contact brengen met hen die weten. We kunnen studenten linken aan de docent die het best bij hen past (misschien wel een medestudent). We kunnen specialisten vinden op ieder gebied. Een tekst hoeft niet langer vastgeroest te zitten op een pagina, maar kan doorlinken naar informatie en discussie; een tekst kan een product zijn van samenwerking, bijgewerkt en gecorrigeerd, een tekst kan vragen beantwoorden en stellen, zelfs zingen en dansen’ (Jeff Jarvis, 2009).

  Meer lezen over dit onderwerp?

  Zie ook: "Google maakt minder kritisch en stompt de hersenen af" http://wp.me/p14YXg-cr

  "To connect or not to connect?" http://wp.me/p14YXg-9H

  René Boonstra
  Lecturer & Educational Developer,
  Research Fellow Lectoraat Digital World
  cross-media, social media, visual communication, design, concept development

  Domein Communicatie, Media en Muziek
  Hogeschool Inholland Rotterdam

  geplaatst op
 • @RenéBoonstra
  Volgens mij was één van de onderwerpen van kritiek in dit onderzoek dat de lessen gebaseerd zijn op oude boeken. Denk je dan niet dat een boek uit 2009 niet achterhaald is? Er is in de tussentijd nogal wat gebeurd. Ook die Jarvis heeft bovendien niet altijd gelijk.

  Ik vraag mij bovendien af waarom Google de hersenen afstompt en minder kritisch maakt. Het blijft uiteindelijk de mens die beslist, combineert, denkt en omgaat met de informatie. Je bent lui en onnadenkend of niet.

  Trouwens, denk je de mensen mij extra boeiend vinden als ik in het Engels even zeg wat ik doe in het leven? Hieronder?

  Robert Engel
  Blogger
  Editor in Chief
  Teacher
  cross-media, social media, internet, movie, development, marketing

  Flabber bv
  Avans Hogeschool Breda
  EnDanDit

  geplaatst op
 • Met CommBat zijn we de dialoog met en over de hbo-communicatieopleidingen gestart. Medio november worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan het LOCO. Er is hier veel aandacht voor de social media, maar ook naar de relatie over de inhoud van de hbo-opleidingen.
  De oriënterende conclusies zijn in ieder geval nu al helder, toch willen wij hierin zorgvuldig zijn. Of het nu modern of ouderwets is, er zal een duidelijk verband moeten liggen in de aanbevelingen richting de hbo-opleidingen.

  Wat ik nu hier lees is een 'ouderwetse' (lees gedegen aanpak onderzoeksmethoden) te passen in een modern jasje. Dat lijkt mij zeer twijfelachtig. Als ik nu het (concept-)stuk van CommBat lees, kan het zijn dat er op basis van de vele dialogen een conclusie kan worden getrokken op enkele punten, maar .... dat hieruit ook aanbevelingen komen naar een gedegen (eventueel academisch) onderzoek. Hoe snel de digitale middelen ook zijn, de waarheid achterhaalt deze wel ;-)

  geplaatst op
 • nog even aanvullend en nog even kritisch naar de insteek van de vraag: Hoe is de vraag: Onderzoek naar digitale media binnen marketing- en communicatie-opleidingen: de resultaten" eigenlijk tot standgekomen? Met andere woorden voor wie is deze vraag nu eigenlijk belangrijk en voor zouden de aanbevelingen moeten zijn. In mijn orienterend onderzoek blijkt dat vakgenoten, scholen alleen maar druk bezig zijn om zichzelf te promoten en te benadrukken hoe belangrijk hun vak is, maar ... wat vindt de buitenwereld hier eigenlijk van? In hoeverre zijn alle bedrijven in NL van MKB tot de grote multinationals gebaat bij een toevoeging van een een digitale mediapoot aan de bestaande mc-opleidingen en in hoeverre zou deze 'poot' toegevoegd moeten worden aan de mc-hbo-opleidingen met daarbij de aanvulling dat 'andere' vakken hierdoor moeten verdwijnen.
  Ik vind de vraagstelling nog een zeer primaire en precaire benadering. Dat is ook een van de onderliggende vragen bij CommBat, WAT wil en vraagt en wat zijn de verwachtingen de 'arbeidsmarkt' nu van de mc-hbo-opleidingen? En vooral wat voor toekomstverwachtingen kun je daarbij de afstudeerder, young professional bieden?! Belangrijke vragen voor het bekostigd onderwijs die in principe geen last heeft van marketingwerking en naar eigen goeddunken dan ook opleidingen ontwikkelt, in de markt zet en uiteindelijk weer stopt zonder de consequenties voor de studenten respectievelijk de toekomstige arbeidsmarkt in oog te nemen.
  Ook over bovenstaande punten zal in de CommBat analyse eea over terug te vinden zijn.

  geplaatst op
 • @robert wat betreft je eerste opmerking. Ik gebruik het boek van Jeff Jarvis niet direct als studiemateriaal. Hooguit als voorbeeld. Inderdaad Jarvis heeft niet altijd gelijk. Een auteur die Jarvis ook wel weer tegenspreekt is bijvoorbeeld Jaron Lanier. Ik wijs mijn studenten altijd op een diversiteit aan bronnen. Zowel offline als online. Sowieso zijn boeken in het marketingcommunicatie onderwijs al bijna achterhaald op het moment dat ze zijn uitgegeven. Zeker de boeken over onderwerpen als social media. Die ervaring hebben we wel gehad met het basisboek social media waaraan ik heb meegewerkt (jou wel bekend).

  Wat betreft je tweede opmerking absoluut mee eens dat het uiteindelijk de mens is die beslist en combineert. Alleen hebben we nu wel te maken met een generatie die zo gewend is geraakt aan online werken met steeds dezelfde tools dat het zogenaamde lock-in principe begint toe te slaan (Jaron Lanier). Het probleem met Google is dat we zo vertrouwen op de ooit door programmeurs bedachte page ranking dat we er eigenlijk vanuit gaan dat dit altijd de juiste info oplevert. Ik pleit dan ook vooral voor een bewuste en kritische houding t.o.v. technologie. In mijn ogen bereik je dat door samen met de studenten aan de slag te gaan. Ik stap steeds meer over op het inrichten van online platformen waar ik als docent materiaal publiceer samen met de studenten. Want de houding van veel studenten is ook vaak conservatief en voorzichtig. Je moet ze ook een beetje uit de tent lokken en nog veel experimenteren. Soms gaat het goed en soms niet. Zie: http://www.facebook.com/pages/minorcrossmedia/193422984058833 Daarnaast gaan wij experimenteren bij Inholland met "open onderwijs". De komende weken worden mijn colleges opgenomen en komen ze online te staan. Waarschijnlijk openbaar.

  Verder zijn we vanuit het lectoraat Digital World waar ik voor werk bezig met traingen te ontwikkelen om onderwijsmateriaal specifiek te ontwikkelen voor tablets. Door docenten te leren hier beter materiaal voor te maken ga je langzaam maar zeker de transfer krijgen naar steeds betere intergratie van digitale middelen in het onderwijs.

  Kan dus zeggen dat we bij Hogeschool Inholland op veel vlakken bezig zijn een forse slag te gaan maken op het gebied van digitale middelen.
  geplaatst op
 • @ReneBoonstra
  Het feit dat Basisboek Social Media al verouderd was op het moment dat het uitkwam, was omdat de mensen die het samenstelden niet eens wisten wat social media was. Dat je die ervaring had toen je eruit ging lesgeven had je van tevoren kunnen weten. Het hele boek werd opgehangen aan een wetenschappelijk onderzoek uit de jaren zeventig, lang voordat er internet was. Er stonden hoofdstukken over netiquette in, dat je moest bedanken voor een retweet. Waanzin. Bovendien vroeg ik mij destijds af wat jouw hoofdstuk over crossmediaal storytelling in godsnaam met het onderwerp te maken had.

  Ik wil maar zeggen: de reden dat er markt is voor dergelijke boeken is dat er kennelijk docenten als jij zijn die het als volwaardig lesboek bestempelen en er les uit gaan geven. De docenten zijn dus niet in staat om dat te beoordelen. Dat je dan zegt dat het verouderd is klinkt aardig, maar de waarheid is dat social media de afgelopen vijf jaar niet veranderd is. Dat boek kan dus nooit verouderd zijn, als het goed geschreven zou zijn geweest, en het echte kenners aan het woord liet.

  Kom ik terug op dit onderzoek. Dit onderzoek faalt aan alle kanten. De populatie is te klein, bij de geografische spreiding kunnen we vraagtekens zetten, de vraagstelling is niet correct, de populatie bestaat voor bijna tien procent uit mensen die niks met de onderzochte zaken te maken hebben, berekeningen kloppen niet en zo kan ik nog wel even doorgaan. Om het op zijn Rotterdams te zeggen: volkomen klote.

  Toch zie ik weinig inhoudelijke kritiek van jou op dit onderzoek. In plaats daarvan heb je het voornamelijk over jezelf, en hoe belezen je bent. Dat is meteen de reden dat een onderzoek al het bovenstaande terecht in lesboeken. Immers: iedereen denkt dat ie er verstand van heeft, maar weinig mensen hebben dat echt.

  Wat vind je nu van dit onderzoek? Want daar gaat dit over.

  geplaatst op
 • @robert wat betreft het basisboek social media ben ik destijds gevraagd om Indira Reynaert (van het basisboek crossmedia) te vervangen. Men wilde graag een hoofdstuk over transmedia storytelling erin hebben. Toevallig was ik daar al enige tijd mee bezig en Indira had geen tijd. Met de rest van het boek heb ik niets te maken gehad. Over het algemeen genomen zijn collega's die ik spreek uit het onderwijs er enthousiast over. Zoals de titel als zegt. Het is een basisboek. En net als met alle boeken over dit onderwerp loop je altijd het risico dat er achterhaalde zaken in staan. Het merendeel van het boek is zeer bruikbaar en nuttig voor mijn studenten mits ze ook andere bronnen daarnaast gebruiken.

  Het onderzoek is niet bijzonder. Geeft een indicatie van iets wat de meeste mensen die in het onderwijs werken allang weten. De weg om digitale media efficiënt en goed te implementeren is lang. Daarbij zitten lang niet alle studenten te wachten op het implementeren van digitale media. Daarnaast mis ik informatie over wat men in het onderzoek verstaat onder digitale media. Is dat social media? Is dat E-mail? Zijn dat blogs? Blackboard? Interessanter is volgens mij om te onderzoeken hoe docenten met digitale media omgaan en wat ze er (actief) mee doen in hun lessen. Een probleem blijft ook altijd de organisatie waar je werkt. Daarbij is er altijd in eerste instantie een terughoudend management plus soms falende ICT faciliteiten. Bij Inholland hebben we de handen ineen geslagen. Dat wil zeggen dat ICT, De Marketing & Communicatie afdeling en docenten steeds meer samenwerken. Het is namelijk een onderwerp wat vele lagen in een onderwijsorganisatie raakt. (De organisatorische kant mis ik ook in dit onderzoek) Onlangs heb ik over dit onderwerp een presentatie gegeven op het eerste nationale congres Onderwijs & Social Media. Zie: http://wp.me/p14YXg-bF

  geplaatst op
 • @RenéBoonstra
  Lees je mijn argumenten wel? Je gaat bijna nergens op in.

  Nog een keer. Het Basishandboek Social Media is niet bruikbaar, omdat het van de verkeerde zaken uitgaat, en geschreven is door mensen die zich zelden of nooit op social media begeven. Dat is hetzelfde als André van Duin uitnodigen in Studio Voetbal om zijn visie te geven over het voetbal. Het zal best lollig zijn, maar inhoudelijk wordt het nergens. En nogmaals: social media is de afgelopen vijf jaar niet veranderd, dus dan kan een boek van een jaar oud ook nooit verouderd is. Mits het goed geschreven is.

  En wat de titel ook zegt, het boek is onbruikbaar omdat het de verkeerde informatie geeft. Neem mij niet kwalijk, maar ik kan docenten die zeggen dat dit boek een prima basis geeft echt niet serieus geven. Ik ben al blij dat de school waar ik les geef het mede door mijn analyse destijds op Twitter het niet heeft genomen. Sta ik nu niet die totale nonsens bij die leerlingen uit het hoofd te praten.

  Het onderzoek geeft geen indicatie, het mag niet eens de naam onderzoek dragen. Het hult zich bovendien in vage termen. Wij staan nota bene op het punt om een discussie te beginnen over wat die digitale media dan wel niet zijn. Dat vroeg ik mij namelijk ook af. En in het verlengde daarvan: wat zijn de digitale media tools? Gaat de vraagstelling over het gebruik van media, of hebben we het over het toepassen van andere zaken via die media?

  Misschien dat onderzoekster Simone Weber even licht in de duisternis kan scheppen, kan ze meteen even wat andere vragen beantwoorden.

  Simone?

  Bij je presentatie haakte ik af bij de sheet waar 'ambassadeurs werven' op genoemd staat. Dat is een principe dat echt niet werkt. Sorry for that.

  geplaatst op
 • @robert je mening over het basisboek social media beschouw ik als jouw mening en het is je goed recht om die te hebben. Ik ga daar verder hier niet op in.

  Wat de rest betreft heb ik mijn mening over het onderzoek gegegeven.

  Het werken met ambassadeurs werkt bij ons deels goed. Ik ben namelijk een van die ambassadeurs. In het nieuwe curriculum van de opleiding communicatie bij Inholland heeft mede dankzij mij (en anderen) digitale media (of hoe je het wilt noemen) een veel betere plek gekregen. Daarnaast verwacht ik ook wel een stimulerende werking van onze "open onderwijs pilot. Nu nog het gebruik ervan (de tools) en dan zijn we helemaal blij. En ja op dat punt is ambassadeurschap lastig. Docenten zijn daarin nog terughoudend in. De weg op dat punt is nog lang.

  Je bent overigens welkom om een keer op ons lectoraat langs te komen. Ik ben wel benieuwd naar alternatieven voor het basisboek Social Media. Ik denk dat je het goed kan vinden met onze lector Frans van der Reep. Zie: http://www.fransvanderreep.com/

  geplaatst op
 • @renéboonstra
  Aan de ene kant zeg je een prima ambassadeur te zijn, aan de andere kant haak je af in de discussie als het gaat over het Basisboek Social Media. Je hebt gewoon geen inhoudelijke argumenten die vóór dat boek pleiten. Niet dat jij je daarvoor hoeft te schamen, want die argumenten hebben zelfs de makers niet, getuige de emailwisseling die ik met hen onderhield.

  Ik zal het goed met je maken. Geef me twee volle uren - geen blokuren - en ik geef een basisles social media. Ik garandeer je dat alle toehoorders na die twee uur de hele basis van social media kennen. Doe ik er nog een handig naslagwerkje van maximaal twintig bladzijden voor de mensen bij ook.

  geplaatst op
 • @robert ik heb toentertijd naar aanleiding van de discussie rondom het basisboek Social Media nog een blog geschreven. http://wp.me/p14YXg-8s

  Dat geeft misschien een reply op je argumenten. Maar laten we die discussie dan daar voeren. Heeft niets met dit onderzoek te maken lijkt mij.

  geplaatst op
 • @robert ik neem je aanbod graag aan! Ga ik organiseren.

  geplaatst op
 • Mooi! Mail maar op .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

  geplaatst op

 • @RenéBoonstra
  Ik vond nog een uitspraak van Désirée van Osch, één van de makers van het boek. Die geeft zelf ruiterlijk toe dat ze het niet snapt.

  Dus ja: ik persoonlijk geef toe dat ik kennelijk de regels van het spel totaal niet ken. En dát als redacteur van Basisboek Social Media. Dat had ik overigens zelf al aangegeven in de inleiding van het boek, toen ik mezelf voorstelde als digital immigrant. Dus: áls dat de les is
  die Robert mij (ik houd het dus graag bij mezelf) wil leren, dat je niets mag zeggen/schrijven over de social media als je niet een absolute user bent, dan geef ik graag toe dat ik in een enorme valkuil gestort ben en mijn hand heb
  overspeeld.


  Dat dus.

  En Simone, heb jij al ergens de tijd gevonden om even te antwoorden?

  geplaatst op
 • @Robert: je kruistocht tegen het Basisboek Social Media is bewonderenswaardig, maar wel off-topic. Ik heb niet te snel willen reageren, maar je standpunt lijkt me intussen duidelijk.

  Zullen we het -in ieder geval op deze plaats- weer over het artikel zelf hebben?

  Om gelijk daarop in te gaan: ik was zelf slechts zijdelings betrokken bij het onderzoek. Helaas is Simone intussen op vakantie en kan ze zelf niet reageren, maar ik kan wel aangeven dat het niet de intentie is geweest om een "representatief" beeld te schetsen van de stand van zaken in heel Nederland. We geven note bene in de laatste alinea van het artikel aan dat we zelf de oververtegenwoordiging onderkennen van respondenten aan de HAN en Fontys hogescholen.

  Kortom: het onderzoek is niet representatief, maar wel illustratief, en vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen en houden. Alleen al jullie discussie over de leerstof geeft aan dat er nog geen (goed) standaardwerk beschikbaar is voor onderwijs óver digitale media en het lijkt er ook op dat het gebruik van digitale media binnen de opleidingen beter kan.

  Wij denken graag mee over een oplossing daarvoor en zo te lezen vele anderen met ons!

  geplaatst op
 • @bram
  Ik begon niet over dat boek, ik gaf antwoord. Het past overigens prima in de discussie, omdat het aangeeft hoe bedroevend het is gesteld met de kennis van mensen die beweren er verstand van te hebben. Het kan nooit kwaad om wat meer in detail te treden.

  Je geeft een te makkelijk antwoord.Jouw opmerkingen bevestigen slechts dat het onderzoek waardeloos is. Illustratief kun je het onderzoek bovendien niet noemen, simpelweg omdat de populatie al onjuist is. Dan kun je geen conclusies trekken. En zo zijn er op de gehanteerde methodiek wel meer zaken af te dingen. Zoals ik hierboven ook doe.

  Kun je daar eens in gaan, in plaats van wat in de ruimte roepen dat het wel klopt?

  geplaatst op
 • Krijg ik nog antwoord op mijn vragen? Iemand?

  geplaatst op
 • Leuk artikel, de oplossing is te vinden op de Hogeschool Avans in Den Bosch. Daar studeer ik momenteel Advanced Business Creation. In principe veel overlap met CE, maar leren we hier ook hoe we moeten omgaan met 'new media', krijgen veel creatieve vakken en hoe we dit weer kunnen inzetten.

  Het is kortom een leuke opleiding en zeker de moeite waard om met een open dag te bezoeken.

  op http://www.avansabc.nl kun je meer informatie vinden over de opleiding. op onurdeniz.weebly.com onder het kopje Portfolio zijn de projecten te vinden waar we aan hebben gewerkt.

  geplaatst op
 • Marketing en Communicatie opleidingen zijn al heel lang heel erg slecht, ja! allemaal!. Nog steeds zeuren ze over Porter en SWOT, DESTEP en dat soort achterhaalde invuloefeningen. HBO'ers zijn geen strategen (nee dat hoeft niet), maar al die opleidingen bestaan uit het leveren van rapporten. De IT industrie beheerst ons hele leven en geen een van die opleidingen is bij de tijd. Ik heb zo een opleiding gedaan toen dit allemaal nog erg pril was, kwam naar buiten en we merkten allemaal dat de wereld anders was. Ze hebben geen idee wat er op hen afkomt. mijn vriend is IT' er en daardoor weet ik nu meer wat er gebeurt. De oorzaak van het probleem is dat veels te veel docenten al veels te lang hetzelfde doen. Wil je een baan en nooit meer veranderen, ga dan het onderwijs in. Ik heb het twee jaar geprobeerd en ben eruit gerend. Sla op je borst over hoeveel ervaring je wel niet hebt (in het geven van hetzelfde, maar dat doet er niet toe). Studenten moeten niet de theorie leren over Twitter en Facebook, maar studenten moeten de vaardigheden leren. Dus WAT en HOE schrijf je zodat je gevonden wordt op Google (SEO) en hoe zit het met SEA? Hoe kleed je een website aan, wat is de invloed van kleuren, hoe maak/schrijf je een blog, Photoshop. Hoe en welke instructies geef je aan de IT afdeling voor het bouwen van een app? Sales en business analisten, het gebruik van SAS. Ja, het is de realiteit en de opleidingen pfff laat maar.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.