Enterprise 2.0 in de organisatie: succesfactoren in de praktijk!

Enterprise 2.0 in de organisatie: succesfactoren in de praktijk!

Het lijkt erop dat na het langzaam volwassen worden van het gebruik van internet binnen organisaties, dezelfde stappen doorlopen gaan worden met Enterprise 2.0. Welke lessen kunnen hiervan worden geleerd en hoe kunnen deze worden toegepast om sociale netwerken succesvol te realiseren en te exploiteren?

In een reeks van 3 artikelen wordt een diagnostisch groeimodel geboden voor Enterprise 2.0 binnen organisaties. Wat zijn de ‘drivers’ en ‘inhibitors’ om Enterprise 2.0 door te voeren. Tevens worden praktische tips geboden om sociale netwerken tot een succes te maken in uw organisatie.

Vandaag deel 3 van de reeks: toepasbaarheid van het groeimodel voor uw organisatie.

Toepasbaarheid van het groeimodel voor uw organisatie
De toepasbaarheid van het groeimodel (WI3-model) is tweeledig. Enerzijds is het een hulpmiddel om Enterprise 2.0 technologieën succesvol in de organisatie in te bedden en onderdeel te maken van het DNA van de organisatie. Anderzijds is het een model om de volwassenheid organisaties is op het gebied van Enterprise 2.0 te kunnen bepalen.

De levenscyclus van elk nieuw Enterprise 2.0 initiatief start met het doorlopen van het eerste ontwikkel fase (pionierend). Medewerkers experimenteren met het nieuwe initiatief en zien lokale voordelen. Waarneer de organisatie het initiatief meer gaat structureren en centraal gaat aanbieden bevindt het initiatief zich in het tweede ontwikkel fases (faciliterend). Zodra de tool een concrete bijdrage levert aan de strategische positie ontwikkeling van het bedrijf en de tool cruciaal wordt voor bedrijfsprocessen is het laatste ontwikkel fases (strategisch) bereikt. Het initiatief kan dan worden gebruikt om een uniek concurrentievoordeel te behalen.

Wanneer er binnen de organisatie nieuwe Enterprise 2.0 initiatieven ontstaan zal de levencyclus opnieuw doorlopen worden en weer starten bij de eerste ontwikkel fase (pionierend).

Het groeimodel is ook geschikt om te bepalen waar je als organisatie staat op het gebied van Enterprise 2.0. Het aantal initiatieven in een bepaalde fase zegt iets over de wijze waarop Enterprise 2.0 binnen het bedrijf is georganiseerd. Veel initiatieven in een faciliterende of zelfs strategische fase geeft aan dat je als bedrijf erg volwassen bent en een basis hebt gelegd voor een gemakkelijke introductie van nieuwe initiatieven.

Organisaties kunnen zich dan ook in meerdere fasen tegelijkertijd bevinden. Als organisatie kan je je bijvoorbeeld al in een strategische fase zitten terwijl bepaalde tooling en toepassingen zich nog in de pionierende fase bevinden. De strategische fase zegt in dit geval iets over de wijze waarop Enterprise 2.0 in het bedrijf is georganiseerd en de pionieringfase zegt iets over die specifieke tool of toepassingen.

8 praktische tips

De belangrijkste uitdaging waar je als bedrijf voor staat is de verandering in mentaliteit. Het moeilijkste voor de medewerkers is om te breken met de huidige manier van werken. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat het direct voordeel oplevert (‘what’s in it for me’). Het realiseren van succesvol Enterprise 2.0 heeft dan ook veel aandacht nodig en vraagt om veel tijd.

Hieronder vind je een aantal praktische tips om Enterprise 2.0 succesvol neer te zetten en de ontwikkel fases van het groeimodel te kunnen doorlopen.

  • Focus op de mensen: technologie is niet de uitdaging Het lanceren van een nieuwe tool of toepassing betekent nog niet dat medewerkers deze ook gaan gebruiken. Het moet duidelijk zijn wat de waarde is voor hemzelf. Enterprise 2.0 groeit wanneer het een onderdeel wordt van het bestaande proces en de gebruikersgroep de inhoud constant ververst. Het kan niet bestaan wanneer slechts één persoon het alleen levend houdt.
  • Geen hiërarchie: iedereen kan alle informatie zien en veranderen Maar iedereen is altijd traceerbaar waardoor discussie ontstaat (transparantie). Laat de spelregels zoveel mogelijk over aan de gebruikers.
  • Begin klein, maar wel vanuit een visie Maak zoveel mogelijk gebruik van pilots. Informele uitrol, geen big bang. Je moet het verdienen. Begin klein met de ‘champions’: enthousiastelingen met kennis van de organisatie en de processen. De ‘champions’ hebben een actieve rol als ambassadeur en in het structureren van de informatie om dingen vindbaar te houden. Naast online communicatie is ook offline communicatie ter ondersteuning nodig.
  • Zorg voor management support Creëer bij het management support voor initiatieven. Zij moeten ervoor open staan en meedoen.
  • Faciliteer zoveel mogelijk Stel een faciliterende communitymanager aan, dagelijks monitoren van gebruik en beheer. Organiseer roadshows en/of ‘awareness’ bijeenkomsten. Zorg voor (stille) content migratie om meer gebruikers te trekken.
  • Overbrug verschillende belangen Breng partijen bij elkaar (ICT, content management, concept, communicatie en kenniseigenaren). Help gebruikerswensen vertalen in oplossingen. Signaleer kennisgebieden die waarde toevoegen.
  • Ondersteun geloofwaardigheid Toepassen hybride redactiemodel. In principe zelforganiserend, zelfregulerend maar voor een aantal zaken bestaat de mogelijkheid om redactiemodellen in te richten. Borging van kwaliteit en relevantie door kenniseigenaren.
  • Sluit aan bij de bestaande manier van werken en denken Haak aan bij lopende projecten en werkzaamheden. Integreer zo snel mogelijk met bestaande systemen.

Meer informatie:

Over de auteurs:

Martijn de Koning: Martijn is Manager Marketing, Sales & Communicatie bij Energiedirect en heeft meer dan 15 jaar ervaring met e-business en interactieve media. Heeft bij zijn vorige functie als Manager Essent Online ervaring opgedaan met het introduceren van Enterprise 2.0.

Tessa van Doremaele: werkt als consultant bij Alliander. De afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan met het introduceren van Enterprise 2.0 initiatieven als senior business consultant bij Atos Consulting.

Gijsbert van der Sleen: is eigenaar van MAXX//online: improving digital marketing performance en sinds de pre-historie van internet overtuigd van de mogelijkheden die het online kanaal biedt aan bedrijven om dingen anders en beter te doen. Enterprise 2.0 is een van de ontwikkelingen die hij op de voet volgt.


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.