Zoekmachine voor personen: Wieowie.nl

Wieowie.nlGisteren is Wieowie.nl gelanceerd. Een zoekmachine die op zoek gaat naar personen binnen een aantal netwerksites, Google en Youtube en deze gevonden informatie samenvoegt. Voor Marketingfacts zal ik even wat dieper ingaan op de geschiedenis, de ontwikkeling en lancering van dit concept.