iMMovator

  • 0 posts
  • 0 reacties

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen.

Recente onderzoeken van iMMovator

Datum Titel
09-12-2014 Monitor Creatieve Industrie 2014
28-02-2013 Trends en ontwikkelingen in Crossmedia 2012-2013